På den här sidan har vi samlat goda exempel från allmännyttiga bostadsföretag runt om i landet. Alla exempel handlar om hur man kan underlätta för hyresgästerna att leva klimatsmart och det rör allt från källsortering och odlingar till hur man kan kommunicera med sina hyresgäster.

Källsortering

Engagerad personal hos Kopparstaden minskar sophanteringen

Anna, en av Kopparstadens bovärdar har iordningställt eget utbildningsmaterial när det gäller sortering och återvinning. Hon går hem till hyresgästerna och visar hur sorteringen går till. Samma infolappar i lådan (på bilden) är självklart samma skyltar på kärlen ute i området. Anna har även samlat på sig bilder hur hyresgäster har löst sorteringen rent praktiskt inne i lägenheten, dessa bilder har hon sammanställt och skickat ut till de boende i området. Kopparstaden menar att mängden avfall och tid som läggs på avfallshantering är osmart både ur ett kostnads- och ett klimatperspektiv. Förvaltningsavdelningen har två fokusområden inom avfall: 1 Få ned antal arbetstimmar för bovärdar att hantera ”onödig” sophantering 2 Få till bättre sortering (minskat antal kg brännbart och komposterbart) Järnet i Falun är ett bostadsområde med mångfald. Här finns cirka 300 lägenheter, förskola, trygghetsboende, seniorboende och nyanlända. Här har man följt upp införande av flerfraktionssystem genom bland annat fler bovärdar, miljödag och utbildningsinsatser under juni-september 2019: Antal timmar som bovärdar ägnar sig åt skräpplockning har nästan halverats. Från 27 timmar i snitt per månad under 2018 till 15,4 timmar i september 2019. Antal kilo brännbara sopor har minskat från 9,7 till 8,4 kg/person.

Eidars Lotto lär små och stora om sopsortering

Med barnens hjälp vill AB Eidar, Trollhättans bostadsbolag, lära sina hyresgäster att sortera sitt avfall bättre. Bolaget har därför tagit fram ett sopsorteringslotto för att engagera på ett lekfullt sätt. När två återvinningsstationer i området Lextorp invigdes delades de första spelen ut.

Kalmarhem tar fajten mot fettmonstret

När brittiska medier rapporterade om The toxic monster fatberg, en 250 meter lång och 130 ton tung fettklump som proppade igen avloppssystemet i Whitechapel i östra London, fick nyheten stor spridning. Och i Kalmar blev man än mer beslutsam om att ge det lokala fettmonstret en match.

”Sortera matresten, sortera allt förresten”

Så heter Bostads AB Poseidons halvårskampanj för att få fler hyresgäster att källsortera mera. Terese Svensson, kretsloppscontroller och projektledare för kampanjen, gläds åt gensvaret. Och konstaterar att sopor, det är något som engagerar.

Närvaro är nyckeln för ett Hållbart Nordost

I stadsdelen Nordost arbetar Gavlegårdarna med stadsdelsförnyelse för husen och utemiljön och därtill ett nytt system för avfallshantering. En trestegsraket som bedrivs ur ett beteendeperspektiv. Här är direktkontakten med hyresgästerna i fokus och till sin hjälp har bolaget projektanställt två hyresgäster som bor i området.

Avfallshantering som förenar och engagerar

Under ett års tid gick tolv avfallsinformatörer runt bland hyresgästerna hos Bostadsbolaget i Göteborg. Mindre restavfall, nöjdare hyresgäster och fler personer som kunde få jobb blev resultatet.

Utemiljö

Huset som växer med sina boende

14 våningar högt syns Greenhouse i Malmö lång väg. Med grönskande balkonger utefter hela fasaden gör huset skäl för sitt namn. MKBs vision om att bygga ett grönt hus har genomsyrat hela byggprocessen – från materialval och arkitektur till smarta lösningar för en hållbar livsstil.

Flerbostadskub för spindlar, bin och skalbaggar

I höst får insekterna i bostadsområdet Holma i södra Malmö ett nybyggt boendealternativ. En mängd inkrypbara hål har nämligen borrats i träbitar som lagts i en kubikmeter stor metallbur.
Bin nya hyresgäster hos Mimer

Sveriges bin har det tufft. Bekämpningsmedel och virus har slagit ut många bisamhällen, vilket hotar den biologiska mångfalden. På en Gröna Mimer-gård på Jakobsbergsgatan i Västerås tronar sedan en tid tillbaka två gula bikupor. Mimer är faddrar åt bina och bikuporna har väckt stort intresset bland hyresgäster och förbipasserande. Läs mer:

Information och kommunikation

Klimaträtt minskar klimatavtrycket

Är det möjligt för boende i ett hyreshus att minska sina klimatutsläpp genom smart teknik och ökad kunskap om hur deras vardagsval verkligen påverkar klimatet? Det har Uppsalahem och ICA testat genom projektet Klimaträtt.

Energijakt i Göteborg

Kommunala bostadsbolaget Bostadsbolaget i Göteborg tar hjälp av en utbildning i att hitta energitjuvar i sin jakt på att minska sin energianvändning.
Cyklar får nytt liv och ungdomar lär sig hållbarhet

I bostadsområdet Lagersberg i Eskilstuna tas kvarlämnade cyklar omhand av boende, främst ungdomar. De lagar cyklarna i ReCyklaVerkstaden och får samtidigt lära sig om hållbarhet. ReCyklaVerkstaden har blivit en populär mötesplats och är även öppen för dem som vill komma dit och laga, eller bara pumpa sin cykel. Läs mer:

Elever bygger solfångare till äldreboende

I Olofström har en grupp elever på mellanstadiet tillsammans med kommunala bostadsbolaget Olofströmshus arbetat med miljöfrågor och bland annat byggt solfångare till ett av kommunens äldreboenden. Läs mer:

Energispartips direkt till dörren

Eskilstuna kommunfastigheter anställde dörrknackare för en direkt dialog med hyresgästerna om deras energianvändning. Läs mer: