Projektet i korthet

Inblandade bolag

Bostads AB Mimer och Romfartuna Bigårdar

Publicerat i januari 2016

Bin i kris

Miljöfrågorna står högt på agendan hos det kommunala bostadsbolaget Mimer i Västerås och de senaste åren har de även engagerat sig i stadsodling. En förutsättning för odling är att det finns gott om pollinerare, till exempel bin. I dag befinner sig dock bina i kris. Bekämpningsmedel och virus har slagit ut både vilda och tama samhällen, vilket hotar den biologiska mångfalden. Enligt Naturvårdsverket är så mycket som en tredjedel av Sveriges knappt 300 arter av vilda bin och humlor dessutom rödlistade. Med det som bakgrund var beslutet att bli faddrar åt två bikupor lätt.

Bikupor som matchar huset

Framför huset på Jakobsbergsgatan 41 står två bikupor. Barnen som bor i det gula hyreshuset har målat kuporna i samma färg som huset och på den ena kupan sitter ett blått Mimermärke. Engagemanget kring bikuporna är stort, större än företaget trott.

– Oj, vilket intresse bikuporna har skapat. Den urbaniserade människan har tyvärr tappat mycket kunskap om naturen, men det är tydligt att bin fascinerar oss och särskilt barnen är nyfikna, säger Inga Nilsson, trädgårdsmästare på Mimer.

På en stor skylt intill bikupan beskrivs arbetsbiets utvecklingsfaser på ett pedagogiskt och roligt sätt. Visste du att ett arbetsbi genomgår flera faser under sitt liv? Till exempel är samma bi städbi, ambi, jaktbi, vaktbi, byggbi och samlarbi innan det efter 6 veckor lämnar jordelivet.

Farhågor och skydd

Hyresgästerna på Jakobsbergsgatan är extra intresserade av bin eftersom de odlar grönsaker och blommor, både i trädgårdsland och i det gröna växthuset. Fast initialt fanns det en oro hos några för att bina skulle stickas. I motsats till getingar är dock bin fredliga varelser och sticker bara när de är hotade eller en råkar komma i vägen. Men det är viktigt att ta sig tid att informera tydligt innan, för att förklara hur det fungerar och få med sig de boende. Det är också viktigt att tänka på bikupans placering och skydd.

– Staketet runt bikuporna har två funktioner. För det första fungerar det som skydd för bina och för andra gör det att bina flyger lite högre upp, så de inte krockar med dem som går förbi på trottoaren bredvid, berättar Inga.

Mimer har planterat massor av vårlökar innanför staketet och till nästa säsong kommer klätterväxterna att ta fart för att försköna staketet.

Fler bisamhällen om intresse finns

Det finns i dag flera företag som specialiserat sig på att hyra ut bin. Mimer valde i stället att kontakta en lokal biodlare och samarbetet har fungerat bra. Det är biodlaren som sköter allt det praktiska med bikuporna. Ett par av hyresgästerna på Jakobsbergsgatan vill gärna lära sig mer biodling för att kunna hjälpa till, men det är så klart upp till biodlaren.

Finns det intresse i andra bostadsområden är det möjligt att Mimer utökar sitt bifadderskap. Det är viktigt att hyresgästerna vill och att området är något så när skyddat för sol, vind och eventuell åverkan.

Till sommaren 2016 planeras studiebesök till Romfartuna Bigårdar så att alla Mimers hyresgäster får chans att lära sig mer om bin och biodling.