Ansvarsfull renovering

Frukostseminarium om flyttmönster och hyresgästdialog när fastigheterna rustas upp.

Renoveringsbehoven är stora i de hyreshus som byggdes på 60- och 70-talen. Husens tekniska livslängd har passerats och lägenheterna behöver nu moderniseras. Samtidigt måste hyresvärden ta hänsyn till de människor som har sina hem i husen. En renovering är ofta påfrestande och kan leda till både oro och omflyttning bland hyresgästerna. Men vilka är det egentligen som flyttar och hur kan hyresvärden bli bättre på dialog i samband med en renovering?

Medverkande

Ida Borg, forskare i kulturgeografi, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet

Ida berättar om de oväntade slutsatserna från en stor flyttstudie, där hon har analyserat data över samtliga hushåll i Sverige i fastigheter som renoverats mellan 1995 och 2019.

 Emilia Lindgren, gruppchef upprustning, Hyresgästföreningen

Emilia ger oss de boendes perspektiv; hur ska det gå till vid en renovering för att hyresgästerna ska känna sig delaktiga och bli nöjda?

Paula Femenias, biträdande professor vid Byggnadsdesign, Chalmers tekniska högskola

Paula delger resultatet från 450 intervjuer med hyresgäster som flyttat vid renovering. Orsaken visade sig oftast vara något annat än den nya hyran.

Anna Lackman, gruppchef projektsamordning, Stockholmshem

Anna delar med sig av hur bostadsbolaget arbetar med hyresgästinformation och samråd vid renovering och vilka utmaningar som finns.

Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef, Sveriges Allmännytta

Jörgen presenterar Sveriges Allmännyttas reformagenda på renoveringsområdet.

Helene Ahlberg, journalist/kommunikatör, skribent, moderator, programledare Radio Allmännyttan, Sveriges Allmännytta.

Hybrid seminarium, fredag 12 april, 2024.