Projektet i korthet

Inblandade bolag

Bostadsbolaget i Göteborg

Publicerat i januari 2016

Bostadsbolaget i Göteborg är ett av landets största allmännyttiga bostadsbolag med drygt 23 000 hyreslägenheter. Med den storleken kommer både stor möjlighet och stort ansvar att bidra till en positiv förändring av energiförbrukningen. Bostadsbolaget har bland annat arbetat med en vattensparkampanj, infört individuell mätning av varmvatten och byggt solceller på några fastigheter.

Ingen fastighet är felfri

En viktig del i arbetet har varit att Bostadsbolaget låter sin fastighetsnära personal gå SABOs utbildning ”Energijakt på hemmaplan”. Det är en utbildning där deltagarna tillsammans får gå igenom en fastighets alla delsystem för att visa hur man på ett systematiskt sätt kan hitta energitjuvar. Utgångsläget är att ingen fastighet är felfri.

– Vi ser att kontinuerlig utbildning håller uppe fokus på energispararbetet. Det är viktigt att alla yrkeskategorier som jobbar med fastigheter får utbildning. Under åren har vi haft olika utbildningar och varje ny utbildning ger olika infallsvinklar, säger Denni Malkki, energiingenjör på Bostadsbolaget.

Kunskap ger skjuts för energisparandet

Utbildningen har gett resultat. Inte minst nu när Bostadsbolaget redan kommit långt i sitt energispararbete och det börjar bli lite krångligare att komma vidare.

– Ju lägre ner vi kommer i vår fjärrvärmeförbrukning desto svårare blir det att hitta bra billiga åtgärder. Men ett exempel som ingen av oss kände till är att man kunde sätta ner torkskåpens avluftspjäll till index 0 som i verkligheten motsvarar 50 procent öppet. 100 procent öppet ska det endast vara vid extremt långa avluftskanaler. Nu sparar vi både elenergi och tvätten torkar fortare, säger Denni Malkki.