Projektet i korthet

Inblandade bolag

Skövdebostäder

Publicerat i april 2017

 

Skövdebostäders vd Dan Sandén har beskrivit det som ”ett ekologiskt mönstersamhälle i miniatyr” och en ”oas i staden”, och intresset från branschen har varit påtagligt. Så gott som varje vecka får bostadsbolaget förfrågningar om studiebesök.

Resan fram till byggstarten var dock lång och kantad av farhågor och protester, till stor del för att Aspö gård och naturområdena ikring är så omtyckta av Skövdeborna. Själva gården har drivits av Skövdebostäder sedan 1980-talet och lockat besökare med djur, natur, kafé och fritidsverksamhet under sommarhalvåret. I närheten finns också kolonilotter som används av bostadsbolagets hyresgäster.

Fokusgrupper med hyresgäster

Men bostadsbolaget menar att den utdragna förankringstiden varit av godo, eftersom användbara synpunkter hunnit fångas upp och påverka projektet. De framtida hyresgästerna har även givits inflytande genom så kallade fokusgrupper. Likaså har bolagets egen förvaltning fått möjlighet att påverka utformningen av husen och området.

Byggpremiären firades i april 2015 genom att dåvarande bostadsminister Mehmet Kaplan satte upp en fladdermusholk i en av områdets björkar. Inflyttningen påbörjades sommaren 2016 och hela området med sina 242 lägenheter kommer att stå klart i januari 2018. Hittills har samtliga lägenheter varit uthyrda på inflyttningsdagen – och 93 procent av de nyinflyttade uppger i enkäter att de är nöjda eller helnöjda med sitt nya boende.

Detaljrikt hållbarhetstänk

Skövdebostäders egen stolthet över den nya stadsdelen går inte att ta miste på: Det är i detaljerna man ser kreativiteten och nytänkandet, och det är helheten som blir fantastisk, som företaget självt beskriver det.

Hållbarhetsambitionerna – såväl sociala, miljömässiga som ekonomiska – kommer till uttryck på många olika sätt:

 • Mitt i området finns en gemensam köksträdgård, med växthus, grillplats, odlingsbäddar och kompost för mat- och trädgårdsavfall.
 • Regnvatten leds från två av hustaken genom rör i marken och sugs upp i växtbäddarna i köksträdgården via textilremsor.
 • Lägenheterna har hemma/borta-knappar för att stänga av strömmen då ingen är hemma.
 • Cyklar (även med låda) finns för utlåning och det finns också en cykelverkstad. Därtill en ny gång- och cykelbro, en ny busshållplats och en elbilspool.
 • Fasaderna har i det närmaste underhållsfria material som skiffer, tegel och värmebehandlat trä.
 • Ängsväxter och ruffiga ytor har fått företräde framför tillrättalagda gräsmattor. På teknikhus och carportar finns sedumtak.
 • Ursprunglig växtlighet och biologisk mångfald har värnats. Bland annat flyttades ett planerat hus två meter för att bevara ett gammalt kastanjeträd.
 • Eftersom husen är byggda som passivhus är energianvändningen i området låg – 40 kilowattimmar per kvadratmeter och år beräknas räcka.
 • Solceller och solfångare finns ”på varje ledigt tak” i hela området. Delar av året räcker sol-elen till fastighetselen, och kan även ge överskott till elleverantören.
 • Värmen i delar av avloppsvattnet återvinns.
 • Området har en blandning av bostäder, både när det gäller hustyper och lägenhetsstorlekar. Därtill finns trygghetsbostäder för 65-plussare, ett gruppboende och en förskola. ”Här kan man bo hela livet. Oavsett om man gillar att bo på höjden eller nära marken, med balkong eller uteplats finns här något att erbjuda” konstaterar Skövdebostäder.

Tillsammans med byggentreprenören har bostadsbolaget arbetat för att hålla nere byggkostnaderna och därtill har man sökt investeringsbidrag. Den totala projektkostnaden är 440 miljoner kronor och månadshyran för en trerumslägenhet på 67 kvadratmeter är 8 100 kronor.

Först ut med tre miljöcertifieringar

Projektet är det första någonsin att kombinera tre olika miljöcertifieringar: Miljöbyggnad Guld, passivhusstandarden Feby12 och Svanen. De tre märkningarna har inneburit vissa krockar. Exempelvis har en certifiering föreskrivit stora fönster med mycket ljusinsläpp, medan en annan certifiering påbjudit små fönster, eftersom det annars kan bli för varmt i lägenheterna. En lösning har då blivit persienner, så hyresgästerna själva kan välja ljus- och värmeinflöde.

Krockarna har ”tvingat oss att kämpa lite mer, välja det tuffaste kravet och göra det bästa valet”, konstaterar Skövdebostäder.

Belönades med allmännyttans hållbarhetspris

Skövdebostäder fick SABOs hållbarhetspris 2017 under organisationens kongress i Linköping.

Ur juryns motivering:

”Skövdebostäder har, genom höga ambitioner och ett starkt samarbete med alla inblandade i nybyggnadsprojektet Aspö Eko-logi, skapat betydande möjligheter för de boende att leva miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart. Blandade boendeformer, rimlig hyresnivå, mobilitetslösningar för bilfria liv, elsparande hemma/bortaknapp, miljövänliga materialval och en gemensam köksträdgård med eget regnvattenssystem – allt detta och mycket mer gör Skövdebostäder till en mycket värdig vinnare av SABOs hållbarhetspris 2017.”

Det känns hedrande och stort att vinna detta fina pris. Jag är oerhört stolt över att vi lyckats få till helheten i det här projektet och verkligen kan visa att det går att jobba med alla aspekter av hållbarhet i ett bostadsprojekt till rimliga kostnader utan att göra avkall på kvaliteten. Att få uppmärksamhet för de satsningar och det jobb vi lägger ned är extra roligt, säger Dan Sandén, vd på Skövdebostäder.