Placeholder

– Alla medlemsföretag som deltar i Klimatinitiativet gör ett fantastiskt arbete för att minska sin klimatpåverkan. Årets tre vinnare är alla tydliga exempel på hur bostadsbolag på olika sätt kan bidra till en mer miljömässigt hållbar utveckling, säger Björn Berggren, jurymedlem och energiexpert på Sveriges Allmännytta.

Här är årets klimatvinnare inom de fem kategorierna:

Vinnarna i bästa klimatinitiativen 2022

Kategori Effekttoppar och förnybar energi: Kopparstaden

Kopparstaden vann kategorin ”Effekttoppar och förnybar energi” för att deras projekt har en bärande idé om att nyttja returledning från fjärrvärme. Det bidrar till effektivare kraftvärmeproduktion och är även möjligt att skala upp och implementera brett inom Sverige. Projektet har tydligt, genom mätning, kunnat visa på stor energibesparing vilket är en viktig förutsättning för att nå Klimatinitiativets mål om 30% lägre energianvändning.

Kategori Klimatkrav på levantörer: Skelleftebostäder

Skelleftebostäder vann kategorin ”Klimatkrav på leverantörer” för att de på ett nytänkande och lösningsorienterat sätt varit en förebild och tagit fram en modell för att klimatberäkna anbud i nyproduktion. Modellen lyfter kopplingen mellan CO2, energiförbrukning och ekonomiskt värde, och är användbar för alla som bygger.

Kategori Klimatsmart boende: Familjebostäder i Göteborg

Familjebostäder i Göteborg vann kategorin ”Klimatsmart boende” för att de med stort engagemang skapat klimatsmarta lösningar med avstamp i kreativitet och interna idéer. Deras projekt ”Bästa klimatidén” involverar hela organisationen i omställningen mot minskad klimatpåverkan.