Du får lösa olika uppgifter, reflektera och svara på frågor om hur ditt bostadsföretag arbetar med ekologisk hållbarhet. I slutet av utbildningen får du en sammanställning av dina svar och tips på vad ni kan göra för att förbättra ert arbete ännu mer.

Länk till digital hållbarhetsutbildning för anställda i bostadsföretag

Innehåll:

Ekologisk hållbarhet

 • Vad är ekologisk hållbarhet?
 • Miljömål
 • Vi kan bromsa den globala uppvärmningen
 • Väder och klimat
 • Klimatförändringar
 • Effekter av klimatförändringar
 • Har du koll på klimatet?

Ett grönare boende

 • Bostadsföretagets arbete för ett grönare boende
 • Byggnadernas påverkan på miljö och klimat
 • Farliga ämnen
 • Klimatförändringar påverkar boendet
 • Ekosystemtjänster – allt som naturen ger oss gratis
 • Ett grönare boende
 • Hållbarhetsquiz
 • Från avfall till resurs

Avfallstrappan

 • Bostadsföretagets avfall
 • Hur mycket slänger vi egentligen?
 • Gör vi det lätt att göra rätt för våra hyresgäster?
 • Använd resurser sparsamt – dela på saker!
 • Hållbarhetsquiz
 • Hållbar energi och klimatsmarta transporter

Energi

 • Energipyramiden
 • Har du koll på energipyramiden
 • Minska klimatutsläppen från transporter
 • Hur kan vi göra för att få mer klimatsmarta transporter?

Tillsammans gör vi det möjligt

 • Allmännyttans klimatinitiativ
 • Resultat över ert hållbarhetsarbete