Placeholder

Enligt regeringens energikommission blir effektfrågan allt viktigare i framtiden – Sverige kan få problem med effekt de kallaste dagarna. Det är då klimatutsläppen är som störst: el måste importeras och fjärrvärmeverken kör igång sin reservkraft, som ofta är fossila bränslen.

Från att i tidigare energisparinitiativ haft ett renodlat fokus på energieffektivisering (minska mängden köpta kilowattimmar) övergår fokus i Allmännyttans klimatinitiativ därför till att minska energiåtgången när belastningen på energisystemen är som tyngst. När på dygnet och året används mest energi? Kan företaget styra om förbrukningen till ett annat klockslag?

I fokusområdet ingår också att öka andelen förnybar energi, både i egenproducerad energi och genom att påverka energileverantörerna/fjärrvärmebolagen att höja sin andel förnybara energiproduktion.

På gång inom fokusområdet

  • Klimatdialogen (ett tillval till Prisdialogen)
    Klimatdialogen är en plattform för diskussioner mellan fjärrvärmebolagen och bostadsföretagen om hur man kan minska utsläppen, till exempel genom att styra om energianvändningen under de kallaste dagarna. Klimatdialogen är ett samarbete mellan Sveriges Allmännytta, Riksbyggen och Energiföretagen Sverige, och ett tillval till Prisdialogen. Bostadsföretaget undersöker tillsammans med sitt lokala energibolag vilka åtgärder som bäst minskar behovet av smutsiga spetslaster. Dialogerna ska föras lokalt ute i landet tanken är att parterna diskuterar och tar fram planer för hur man bäst kan arbeta med klimat- och miljöfrågor just på den orten. Det är fjärrvärmeföretaget som bjuder in till Klimatdialog, men kontakta gärna ert fjärrvärmeföretag om ni är intresserade av en klimatdialog.