Aktuellt just nu

Kvalitetssäkring av inrapporteringen pågår just nu, vi kontaktar er ifall vi upptäcker avvikelser i er inrapportering. Utskicket av de preliminära rapporterna är planerat till den 20 maj. Vi vill också uppmärksamma er på att en utredning avseende energiindex har gjorts tillsammans med SMHI. Vi använder oss av ett årligt energiindex, vilket inte kompenserar för extrema temperaturtoppar under vissa månader. I nuläget har vi inte möjlighet att utveckla vår process, men vi kikar på lösningar för detta framöver.

Inrapportering och korrigering av tidigare inrapporterade data

När den preliminära rapporten har landat i er mejlkorg ser vi gärna att ni går in och kontrollerar era inmatade värden, särskilt viktig är basårsdatat då det ligger till grund för era resultat. Det kommer sedan finnas möjlighet att justera era värden till den slutliga rapporten som skickas ut under hösten.

Om ni vill byta kontaktperson, maila gärna till klimatinitiativet@sverigesallmannytta.se.

Instruktionsfilmer

En serie instruktionsfilmer är framtagna som förklarar hur man läser rapporten. Dessa kommer skickas ut i samband med den preliminära rapporten och vi hoppas detta ska underlätta. Vi finns alltid tillgängliga att besvara på frågor av mer företagsspecifik karaktär.

Kolla på filmerna här:

Rapporten

Rapporten är likt föregående år indelad i fyra kapitel och ni får den i både PDF och Excel-format

  1. Målfossilfritt
  2. Målenergieffektivisering
  3. Klimatutsläpp
  4. Resursanvändning

Bilaga 1:

  1. Företagets indata
  2. Beräkningsfaktorer (emissionsfaktorer, värmevärden och övriga faktorer)
  3. Jämförelse
  4. Företagets energipåverkan (NY)
  5. Företagets klimatpåverkan (NY)

Bilaga 2:

Metod, beräkningar och indata.

– Innehåller definitioner, formlerna som ligger till grund för våra beräkningar, och information om enkäten och indata.

Kontakt Sveriges allmännytta

Skicka frågorna via mejl till klimatinitiativet@sverigesallmannytta.se.

Kontaktpersoner avseende rapporteringen är Patrizia Finessi, expert miljö och Frida Hansson, projektkoordinator.