När ni ansluter ert företag till Klimatinitiativet kopplar Sveriges Allmännytta företaget till inrapporteringen i Worldfavor. Vi lägger in vd som kontaktperson, eller annan person om företaget meddelat oss detta. Därefter skickas ett mejl till kontaktpersonen direkt från World Favor med en länk. Du som är vd/kontaktperson kommer kunna skapa lösenord via länken.

Väl inne i Worldfavor kan du välja vilka av dina medarbetare som ska ha tillgång till rapporteringen genom att lägga till den eller de personernas uppgifter.

Inrapporteringen för Klimatinitiativet är uppdelad i två delar i Worldfavor.

  1. Ange företagets antagna mål samt vem som är kontaktperson och vilka fokusområden ni är intresserade av. Den här delen vill vi att ni fyller i så snart som möjligt.
  2. Den andra delen är den årliga inrapporteringen. 

När du ska rapportera in era uppgifter i Klimatinitiativets rapporteringsverktyg Worldfavor är det viktigt att du inte använder Internet Explorer som webbläsare. I stället rekommenderar vi att du använder webbläsarna Chrome, Firefox, Edge eller Safari.

Nyheter

  • De företag som har annan yta för fastighetsel kan nu rapportera den ytan också.
  • Ytterligare drivmedel har lagts till: vätgas, alkylatbensin och RME-diesel.

Länk till inrapporteringsverktyget Worldfavor.

Mer information om World Favor hittar du bland frågor och svar.

Vägledning för inrapportering

För stöd till inrapporteringen finns en vägledning som stöd för inrapportering. De företag som inte varit med i Skåneinitiativet kan ta hjälp av Beräkningsverktyget för att beräkna energianvändningen för valt basår. Finns att ladda ner som pdf längst ner på sidan.

Skicka gärna via mejl till klimatinitiativet@sverigesallmannytta.se
Vi är fler som har tillgång till den mejladressen och du får svar snabbare.