Klimatinitiativets rapporteringsverktyg används för inrapportering till Allmännyttans Klimatinitiativ. Worldfavor används som plattform www.worldfavor.com.

Företagen som antagit Allmännyttans klimatinitiativ ansvarar själva för att uppgifterna som lämnas till rapporteringsverktyget är korrekta.

Du kan ladda ner en vägledning för inrapporteringen samt bilagor längst ner på sidan.

Nyhet! Inrapporteringen är uppdelad i flera delar

Inrapporteringen till Allmännyttans klimatinitiativ är uppdelad i nio enkäter. Den sista, del 9. Energi- och klimatrapport, innehåller preliminärt beräknad måluppfyllelse, klimatpåverkan och fler nyckeltal.

  • Del 1. Anta målen
  • Del 2. Ytor
  • Del 3. Vatten
  • Del 4. El
  • Del 5. Fjärrvärme och bränslen för uppvärmning
  • Del 6. Drivmedel för fordon och arbetsmaskiner
  • Del 7. Tjänsteresor
  • Del 8. Klimatsmart boende
  • Del 9. Energi- och klimatrapport

 Sista inrapporteringsdag är 2020-03-31.

Företagets kontaktperson för Klimatinitiativet och inloggning

När företaget antagit Allmännyttans klimatinitiativ utses företagets VD till kontaktperson. VD får ett mejl från Worldfavor med en länk där inloggningsuppgifter skapas. Vill ni byta kontaktperson? Kontakta klimatinitiativet@sverigesallmannytta.se.

Teknisk support

Har du tekniska frågor om systemet ska du vända dig direkt till Worldfavor. Via e-post till support@worldfavor.com eller använd chattfunktion som du ser i högra nedre hörnet när du är inloggad.

Kontakt Sveriges allmännytta

Verktygets innehåll och beräkningar hanteras och kvalitetssäkras av Sveriges Allmännytta. Skicka frågorna via mejl till klimatinitiativet@sverigesallmannytta.se.

Kontaktpersoner på Sveriges Allmännytta är Gabriella Castegren, expert klimat och Patrizia Finessi, expert miljö.