Det är såklart fortfarande viktigt att inspireras och byta erfarenheter med varandra även om det dröjer innan vi kan ses fysiskt. Vi fortsätter med digitala möten och har planerat in flera webbinarium och fokusträffar under våren.

 

Träffar inom fokusområdena under 2021

Det kommer att genomföras flera digitala träffar inom de olika fokusområdena under 2021. Syftet med dessa träffar är att de företag som väljer att arbeta inom ett eller flera fokusområden ska kunna mötas för att både dela erfarenheter och tillsammans utveckla arbetet inom respektive fokusarbete.

Klimatsmart boende: 23/9 

Effekttoppar och förnybar energi:   5/10 

Klimatkrav på leverantörer: 14/10

Aktuella webbinarium och kunskapsdagar under hösten

Våga ställa kraven – 18 oktober 

Sveriges Allmännytta och HBV lanserar nu en vägledning för hur man på olika sätt kan ställa krav på leverantörers transporter samt även hur man följer upp dessa krav. Rapporten beskriver hur både små och stora allmännyttiga företag genom olika metoder kan arbeta med att minska klimatpåverkan hos sina leverantörer. Men hur står det till med leverantörernas väg mot fossilfria transporter? HBV har genom självskattning kartlagt hur leverantörerna inom Allmännyttan ser och arbetar med klimatmålen. Hur många, när, i vilken grad och inom vilka områden kan leverantören erbjuda fossilfria transporter?

Klimatinitiativet – så här funkar det – 20 oktober

Välkommen till en kostnadsfri digital träff den 20 oktober. Träffen riktar sig främst till nyanställda och till dig som helt enkelt vill ha repetition i Klimatinitiativets arbete och innebörd.

 

 

Klimat- och energikicken 24–25 november 2021 i Trollhättan

På den årliga Klimat- och energikicken får du som arbetar med klimat-, energi- och förvaltningsfrågor inom allmännyttan både inspiration, nya idéer och chans att knyta värdefulla kontakter. På konferensen lyfter vi högaktuella frågor, sprider goda exempel och skapar forum för digitalt nätverkande och erfarenhetsutbyte.

Årets tvådagarskonferens planeras hos Eidar i Trollhättan den 24–25 november.

Mer information om konferensen.

Resultat från senaste inrapporteringen

Måluppfyllelse för Klimatinitiativet:

  • Fossilfriheten har ökat mellan 2018 och 2019 från 93,5 till 95,5 procent.
  • Energianvändningen har minskat med 13,7 procent från 2007 till 2019.

Vi kan också se trender genom hur många företag som rapporterar inom de olika kategorierna, här är några exempel:

  • 2018 var det 86 företag som rapporterade att de köpt fossilfria drivmedel, 2019 var det 103 företag. En tydlig trend mot mer fossilfria drivmedel och mot målet om 100 procent fossilfrihet!
  • 2018 var det 7 företag som rapporterade el till egna elbilar, 2019 var det 33 företag som rapporterade.
  • Även rapporterad egenproducerad el ökade kraftigt. Från 71 företag med egna solceller till 83 företag 2019.
  • Företag som skickade el ut på nätet ökade med 22 procent till 54 företag.
  • För de frivilliga delarna så var det 38 företag som rapporterade sina tjänsteresor 2019. Inom Klimatsmart boende rapporterade 52 företag in boende per lägenhet, vilket är en ökning med 23 % från 2018!
Vägledning om klimatkrav i upphandling till rimlig kostnad

Projektet Klimatkrav till rimlig kostnad är klart och en vägledning till hur man kan ställa klimatkrav i byggprojekt finns att ladda ner på hemsidan. Där kan du även se webbinariet från den 9 juni 2020 som beskriver resultatet av projektet.

Guide för klimatkrav till rimlig kostnad i byggprojekt

Laddstationer – guide med information, tips och råd

Försäljningen av laddbara fordon kommer med stor sannolikhet att fortsätta öka i snabb takt de närmaste åren. Trafikanalys prognostiserar att det 2022 kommer finnas cirka 280 000 laddbara personbilar i trafik. Det här är en förändring som vi behöver möta och på de här sidorna hittar du information om hur du kan göra och tänka kring laddstationer.

Guide om laddstationer

Handledning för hur man kommer igång med Klimatinitiativet

Många företag har gått med i Allmännyttans klimatinitiativ och antagit ambitiösa mål. Det kan vara svårt att komma igång med arbetet i praktiken och hur just ditt företag ska ta sig an utmaningen. Alla medarbetare i företaget kan bidra och i den här skriften har vi samlat några tips.
Tanken är att inspirera dig till hur ni skulle kunna göra för att lyckas. I den här skriften har vi delat in arbetet i fem olika delar som du kan läsa om på följande sidor.

1. Hitta målsättning och nuläge
2. Gör en konkret handlingsplan
3. Genomför aktiviteter och åtgärder
4. Ha erfarenhetsutbyte/kommunicera internt och externt
5. Fira, utvärdera och utveckla

Ladda ner den längst ner på sidan.

Handledning för hur man skapar ett lokalt nätverk

Att nå de ambitiösa målen för Allmännyttans klimatinitiativ är en utmaning för alla. Nätverk, erfarenhetsutbyte och studiebesök kan göra det lättare. Genom att träffas, lära av och med varandra kan nya idéer förverkligas snabbare och enklare än att göra allt själv.

I den här skriften har vi samlat några tips på hur ni kan skapa ett nätverk och genomföra träffar med andra bolag.

Kom igång med Klimatinitiativet – workshop

Att nå ambitiösa mål kräver engagemang och det kan vara svårt att omsätta målen i klimatinitiativet till konkret handling för alla i företaget. Vem ska göra vad och på vilket sätt? Hur ska ni jobba tillsammans för att lyckas?

Utifrån era behov skräddarsyr vi en workshop eller strategidag för ledningen, några nyckelpersoner eller all personal i företaget. Syftet är att på ett effektivt sätt komma igång med arbetet och få med alla på resan. Målet är att ni ska hitta konkreta lösningar för hur just ni i ert företag ska lyckas med utmaningen som ni har antagit.

Läs mer om företagsförlagd workshop här:

Facebookgrupp kring klimatinitiativet

För att snabbt och enkelt komma igång med erfarenhetsutbytet runt Klimatinitiativet har vi startat en Facebook-grupp Vi som arbetar med Allmännyttans klimatinitiativ där alla medlemmar har möjlighet att diskutera, ställa frågor och dela med sig av tips.

Material om Allmännyttans klimatinitiativ

Vill ni berätta om Klimatinitiativet för till exempel styrelsen eller andra inom företaget?

Nu finns en PPT-presentation med bilder och talmanus att ladda ned.
Det finns även en broschyr om Klimatinitiativet för nedladdning och utskrift.

Längst ner på sidan finns även Klimatinitiativets logga som ni kan använda på er hemsida eller i sociala medier.

EcoDriving av fastighet

En endagsutbildning hos er på företaget som handlar om hur hus fungerar och vilka åtgärder som kan göras för att minska energiåtgången och förbättra inomhusklimatet. Innehåll och framförande anpassas så att alla hänger med och tycker det är intressant. Vi utgår från de fel och brister som kunderna klagar på och hjälps åt att göra en lista med de vanligaste klagomålen: drag, kallt, lukt, ljud, varmvattentemp, stekos, belysning, tvättstuga etc.

Kursledare är Willy Ociansson, en av Sveriges främsta experter inom området energieffektivisering.

Läs mer om företagsförlagd utbildning i Eco-driving för företag:

Varsam energieffektivisering hos Tunabyggen

Tunabyggen har renoverat tre likadana byggnader med tre olika system för ventilation och värmeåtervinning  

  • Frånluftsvärmepump + tilluftsradiatorer
  • Endast tilluftsradiatorer
  • FTX

Med hjälp av Högskolan i Dalarna har byggnaderna följts under två år och utvärderats utifrån bland annat verklig energieffektivisering och ekonomi. Resultaten blev inte riktigt vad man kan vänta sig.

Läs mer i bifogad ppt och hör gärna av dig till projektledare Jonn Are Myhrén jam@du.se eller gabriella.castegren@sverigesallmannytta.se om du har frågor. 

I pdf-filen längst ner på sidan kan du ta del av Tunabyggens erfarenheter.