Träffar inom fokusområdena under 2023

Det kommer att genomföras flera digitala träffar inom de olika fokusområdena under 2023. Syftet med dessa träffar är att de företag som väljer att arbeta inom ett eller flera fokusområden ska kunna mötas för att både dela erfarenheter och tillsammans utveckla arbetet inom respektive fokusarbete.

Under den här fokusträffen arbetar vi vidare med fokusområdet effekttoppar och förnybar energi och tittar på effektreducerande åtgärder och möjligheter för nät utan nätkoncession (IKN).  Vi lyssnar bland annat in LKF:s arbete med att bygga ett Icke-koncessionspliktigt nät, hur Helsingborgshem under lång tid systematiskt arbetat med att minska effekttoppar och hur Östersundshem har utnyttjat solceller och batterier via likströmsnät för att minska effekttopparna.

På fokusträffen ges du möjlighet att sätta dig in i hur klimatkraven på byggsektorns aktörer successivt ökar och vad vi bostadsföretag måste göra för att vara aktiva aktörer i denna utveckling. Med stöd från våra experter får vi under dagen en bättre förståelse för hur projektspecifika klimatmål kravsätts, beräknas och följs upp, vikten av nationell harmonisering av klimatkrav samt varför och hur referensvärden för klimatpåverkan nyttjas.

Örebrobostäder kommer under två dagar guida oss genom deras hållbarhetsarbete i både teori och praktik. Vi kommer bland annat få höra om deras färdplan mot klimatneutralitet, besöka deras klimatsmarta bostadsområde Tamarinden, lyssna in deras riktlinjer för utemiljö, mobilitetsstrategi, hållbarhetskalkyl, ta del av deras energirum och innovationslägenhet med mera! Helt enkelt dra massor av lärdomar för hur man skapar en mer klimatsmart allmännytta.

Aktuella webbinarium och kunskapsdagar under våren 2023

På den här klimatanpassningsdagen får vi höra om hur vi kan klimatanpassa med grönska på våra bostadsgårdar för att öka skugga på bostadsgårdarna och minska värmen inomhus. Vi kommer också att få höra hur man kan arbeta förebyggande med ronderingar, göra vattenfördröjande åtgärder med bevattningsdammar samt spola toaletter med dagvatten. Och om vikten av att minska vatten konsumtion och få tips om hur man kan genomföra vattensparkampanjer.

Listan med webbinarium och kunskapsdagar kommer att uppdateras löpande.

Att elpriserna periodvis kan skjuta i höjden har väl knappast undgått någon den senaste tiden och för många trillar elräkningarna in som obehagliga och svårtydda överraskningar. Med en bra uppföljning, riskhantering och prissäkringar behöver det inte bli så. Under dagen går vi igenom hur du undviker fällor, hanterar risker inom elhandel, men också hur du kan bidra till utbyggnaden av förnyelsebar el genom ditt elinköp.

Under den här dagen får ni lyssna på konkreta exempel på energieffektiviseringsarbete från andra bostadsföretag. Dagen ger er även möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor i andra bostadsföretag och dela mer er av era bästa energieffektiviseringstips. Det är möjligt att delta digitalt eller fysiskt på plats.

 

 

Klimat- och energikicken 14–15 november 2023

Redan nu har vi börjat planera för nästa års stora klimat- och energikick som går av stapeln i Linköping i samarbete med bostadsföretaget Stångåstaden.

Blocka den 14–15 november i din kalender!

Program kommer senare.

Resultat 2021

Måluppfyllelse för Klimatinitiativet:

  • Fossilfriheten har ökat mellan 2018 och 2021 från 93,5 till 96,4 procent.
  • Energianvändningen har minskat med 18,5 procent från 2007 till 2021.

Vi kan också se trender genom hur många företag som rapporterar inom de olika kategorierna, här är några exempel:

  • 2018 var andelen fossilfria drivmedel 22 procent, 2021 var den 35 procent. En tydlig trend mot mer fossilfria drivmedel och mot målet om 100 procent fossilfrihet!
  • 2018 var det 11 företag som rapporterade el till egna elbilar, 2021 var det 36 företag som rapporterade.
  • Även rapporterad egenproducerad el ökade kraftigt. Från 65 företag med egna solceller till 92 företag 2021.
  • Företag som skickade el ut på nätet ökade från 49 företag till 83 företag.
  • För de frivilliga delarna så var det 28 företag som rapporterade sina tjänsteresor 2018, det var 33 som rapporterade 2021.
Vägledning om klimatkrav i upphandling till rimlig kostnad

Projektet Klimatkrav till rimlig kostnad är klart och en vägledning till hur man kan ställa klimatkrav i byggprojekt finns att ladda ner på hemsidan. Där kan du även se webbinariet från den 9 juni 2020 som beskriver resultatet av projektet.

Guide för klimatkrav till rimlig kostnad i byggprojekt

Laddstationer – guide med information, tips och råd

Försäljningen av laddbara fordon kommer med stor sannolikhet att fortsätta öka i snabb takt de närmaste åren. Trafikanalys prognostiserar att det 2022 kommer finnas cirka 280 000 laddbara personbilar i trafik. Det här är en förändring som vi behöver möta och på de här sidorna hittar du information om hur du kan göra och tänka kring laddstationer.

Guide om laddstationer

Handledning för hur man kommer igång med Klimatinitiativet

Många företag har gått med i Allmännyttans klimatinitiativ och antagit ambitiösa mål. Det kan vara svårt att komma igång med arbetet i praktiken och hur just ditt företag ska ta sig an utmaningen. Alla medarbetare i företaget kan bidra och i den här skriften har vi samlat några tips.
Tanken är att inspirera dig till hur ni skulle kunna göra för att lyckas. I den här skriften har vi delat in arbetet i fem olika delar som du kan läsa om på följande sidor.

1. Hitta målsättning och nuläge
2. Gör en konkret handlingsplan
3. Genomför aktiviteter och åtgärder
4. Ha erfarenhetsutbyte/kommunicera internt och externt
5. Fira, utvärdera och utveckla

Ladda ner den längst ner på sidan.

Handledning för hur man skapar ett lokalt nätverk

Att nå de ambitiösa målen för Allmännyttans klimatinitiativ är en utmaning för alla. Nätverk, erfarenhetsutbyte och studiebesök kan göra det lättare. Genom att träffas, lära av och med varandra kan nya idéer förverkligas snabbare och enklare än att göra allt själv.

I den här skriften har vi samlat några tips på hur ni kan skapa ett nätverk och genomföra träffar med andra bolag.

Kom igång med Klimatinitiativet – workshop

Att nå ambitiösa mål kräver engagemang och det kan vara svårt att omsätta målen i klimatinitiativet till konkret handling för alla i företaget. Vem ska göra vad och på vilket sätt? Hur ska ni jobba tillsammans för att lyckas?

Utifrån era behov skräddarsyr vi en workshop eller strategidag för ledningen, några nyckelpersoner eller all personal i företaget. Syftet är att på ett effektivt sätt komma igång med arbetet och få med alla på resan. Målet är att ni ska hitta konkreta lösningar för hur just ni i ert företag ska lyckas med utmaningen som ni har antagit.

Läs mer om företagsförlagd workshop här:

Material om Allmännyttans klimatinitiativ

Vill ni berätta om Klimatinitiativet för till exempel styrelsen eller andra inom företaget?

Nu finns en PPT-presentation med bilder och talmanus att ladda ned.
Det finns även en broschyr om Klimatinitiativet för nedladdning och utskrift.

Längst ner på sidan finns även Klimatinitiativets logga som ni kan använda på er hemsida eller i sociala medier.

EcoDriving av fastighet

En endagsutbildning hos er på företaget som handlar om hur hus fungerar och vilka åtgärder som kan göras för att minska energiåtgången och förbättra inomhusklimatet. Innehåll och framförande anpassas så att alla hänger med och tycker det är intressant. Vi utgår från de fel och brister som kunderna klagar på och hjälps åt att göra en lista med de vanligaste klagomålen: drag, kallt, lukt, ljud, varmvattentemp, stekos, belysning, tvättstuga etc.

Kursledare är Willy Ociansson, en av Sveriges främsta experter inom området energieffektivisering.

Läs mer om företagsförlagd utbildning i Eco-driving för företag:

Varsam energieffektivisering hos Tunabyggen

Tunabyggen har renoverat tre likadana byggnader med tre olika system för ventilation och värmeåtervinning  

  • Frånluftsvärmepump + tilluftsradiatorer
  • Endast tilluftsradiatorer
  • FTX

Med hjälp av Högskolan i Dalarna har byggnaderna följts under två år och utvärderats utifrån bland annat verklig energieffektivisering och ekonomi. Resultaten blev inte riktigt vad man kan vänta sig.

Läs mer i bifogad ppt och hör gärna av dig till projektledare Jonn Are Myhrén jam@du.se eller gabriella.castegren@sverigesallmannytta.se om du har frågor. 

I pdf-filen längst ner på sidan kan du ta del av Tunabyggens erfarenheter.