Full fart på hösten och likaså arbetet med Klimatinitiativet!
Det är såklart fortfarande viktigt att inspireras och byta erfarenheter med varandra även om det dröjer innan vi kan ses fysiskt. Vi fortsätter hösten med digitala möten och har planerat in flera webbinarium och fokusträffar. I år blir konferensen Klimat- och energikicken digital – och denna gång kan vi erbjuda er att delta på allt. Du behöver inte välja spår som tidigare konferenser, utan du kan ta del av samtliga punkter på programmet. Läs mer längre ned på sidan.

Missa heller inte att delta i tävlingen om de bästa klimatinitiativen i allmännyttan!

Och har ni inte riktigt kommit igång så kan ni kostnadsfritt delta i ett webbinarium den 15 oktober.

 

Klimat- och energikicken heldagskonferens 24 november 2020 + 3 halvdagar med tema

Här får du som arbetar med klimat-, energi- och förvaltningsfrågor inom allmännyttan både inspiration, nya idéer och chans att knyta värdefulla kontakter. På konferensen lyfter vi högaktuella frågor, sprider goda exempel och skapar forum för digitalt nätverkande och erfarenhetsutbyte.

I år gör vi konferensen digital – och denna gång kan vi erbjuda er att delta på allt. Du behöver inte välja spår som tidigare konferenser, utan du kan ta del av samtliga punkter på programmet.

Heldagskonferens 24 november

Tisdagen den 24 november är en heldag med många spännande föredrag och mycket nätverkande samt ett digitalt mingel.

Därefter erbjuder vi tre temadagar som ingår i konferensavgiften – och ni kan delta på alla tre halvdagarna, eller enbart de halvdagar ni önskar. Se i programmet.

Tre halvdagar med tema:

 • Energi: Onsdagen den 25 november klockan 09.00-12.00
 • Boende: Tisdagen den 1 december klockan 09.00-12.00
 • Upphandling: Onsdagen den 2 december klockan 09.00-12.00

Läs mer om konferensen här:

 

Ny tävling: Bästa klimatinitiativen 2020

Nu drar vi igång tävlingen om de bästa klimatinitiativen inom allmännyttan! Har ni gjort något för att bidra till en mer klimatsmart utveckling? Ett projekt ni är stolta över och tycker förtjänar att uppmärksammas? Anmäl er då till tävlingen!

Läs mer om tävlingen här:

Träffar inom fokusområdena hösten 2020

Två fokusträffar är hittills inplanerade under hösten 2020:
Klimatsmart boende – 28 september

Effekttoppar och förnybar energi – 20 oktober

Syftet med dessa träffar är att de företag som väljer att arbeta inom ett eller flera fokusområden ska kunna mötas för att både dela erfarenheter och tillsammans utveckla arbetet inom respektive fokusarbete.

Är du nyfiken på Klimatinitiativet - webbinarium
Har företaget inte kommit igång med Klimatinitiativet? Är du nyanställd och vill veta mer? Eller vill du helt enkelt ha en repetition vad Allmännyttans klimatinitiatv innebär?
Då är du varmt välkommen till detta kostnadsfria webbinarium den 15 oktober.
 
Webbinarium om Klimatinitiativet
Vägledning om klimatkrav i upphandling till rimlig kostnad

Projektet Klimatkrav till rimlig kostnad är klart och en vägledning till hur man kan ställa klimatkrav i byggprojekt finns att ladda ner på hemsidan. Där kan du även se webbinariet från den 9 juni som beskriver resultatet av projektet.

Guide för klimatkrav till rimlig kostnad i byggprojekt

Laddstationer – guide med information, tips och råd

Försäljningen av laddbara fordon kommer med stor sannolikhet att fortsätta öka i snabb takt de närmaste åren. Trafikanalys prognostiserar att det 2022 kommer finnas cirka 280 000 laddbara personbilar i trafik. Det här är en förändring som vi behöver möta och på de här sidorna hittar du information om hur du kan göra och tänka kring laddstationer.

Guide om laddstationer

Handledning för hur man kommer igång med Klimatinitiativet

Många företag har gått med i Allmännyttans klimatinitiativ och antagit ambitiösa mål. Det kan vara svårt att komma igång med arbetet i praktiken och hur just ditt företag ska ta sig an utmaningen. Alla medarbetare i företaget kan bidra och i den här skriften har vi samlat några tips.
Tanken är att inspirera dig till hur ni skulle kunna göra för att lyckas. I den här skriften har vi delat in arbetet i fem olika delar som du kan läsa om på följande sidor.

1. Hitta målsättning och nuläge
2. Gör en konkret handlingsplan
3. Genomför aktiviteter och åtgärder
4. Ha erfarenhetsutbyte/kommunicera internt och externt
5. Fira, utvärdera och utveckla

Ladda ner den längst ner på sidan.

Handledning för hur man skapar ett lokalt nätverk

Att nå de ambitiösa målen för Allmännyttans klimatinitiativ är en utmaning för alla. Nätverk, erfarenhetsutbyte och studiebesök kan göra det lättare. Genom att träffas, lära av och med varandra kan nya idéer förverkligas snabbare och enklare än att göra allt själv.

I den här skriften har vi samlat några tips på hur ni kan skapa ett nätverk och genomföra träffar med andra bolag.

Kom igång med Klimatinitiativet 2020 – workshop

Att nå ambitiösa mål kräver engagemang och det kan vara svårt att omsätta målen i klimatinitiativet till konkret handling för alla i företaget. Vem ska göra vad och på vilket sätt? Hur ska ni jobba tillsammans för att lyckas?

Utifrån era behov skräddarsyr vi en workshop eller strategidag för ledningen, några nyckelpersoner eller all personal i företaget. Syftet är att på ett effektivt sätt komma igång med arbetet och få med alla på resan. Målet är att ni ska hitta konkreta lösningar för hur just ni i ert företag ska lyckas med utmaningen som ni har antagit.

Läs mer om företagsförlagd workshop här:

Arbetsgrupper inom klimatsmart boende

Under hösten skickade vi ut en enkät inom fokusområdet Klimatsmart boende. En sammanfattning av resultatet finns som en pdf-fil här.

Vi kommer att att publicera hela materialet (bakom medlemsnyckel) innan årsskiftet. Syftet är att ni lätt ska kunna hitta kontaktuppgifter till de bolag som har erfarenhet inom olika teman.

Vi har sett i enkäten att vissa temaområden är särskilt intressanta enligt många och därför startar vi nu arbetsgrupper kring dessa. Grupperna kommer att hålla kontakt via digitala möten, och syftet är att byta erfarenheter och idéer, stötta varandra och även agera som bollplank för Sveriges Allmännytta när vi planerar aktiviteter inom fokusområdet Klimatsmart boende.

Arbetsgrupper finns inom dessa teman:

 • Odling
 • Hyresgästkommunikation
 • Återvinning
 • Delningstjänster
 • Mätning av effekter

Om du är intresserad av att veta mer, kontakta Anna Lackman.

Facebookgrupp kring klimatinitiativet

För att snabbt och enkelt komma igång med erfarenhetsutbytet runt Klimatinitiativet har vi startat en Facebook-grupp Vi som arbetar med Allmännyttans klimatinitiativ där alla medlemmar har möjlighet att diskutera, ställa frågor och dela med sig av tips.

Material om Allmännyttans klimatinitiativ

Vill ni berätta om Klimatinitiativet för till exempel styrelsen eller andra inom företaget?

Nu finns en PPT-presentation med bilder och talmanus att ladda ned.
Det finns även en broschyr om Klimatinitiativet för nedladdning och utskrift.

Längst ner på sidan finns även Klimatinitiativets logga som ni kan använda på er hemsida eller i sociala medier.

EcoDriving av fastighet

En endagsutbildning hos er på företaget som handlar om hur hus fungerar och vilka åtgärder som kan göras för att minska energiåtgången och förbättra inomhusklimatet. Innehåll och framförande anpassas så att alla hänger med och tycker det är intressant. Vi utgår från de fel och brister som kunderna klagar på och hjälps åt att göra en lista med de vanligaste klagomålen: drag, kallt, lukt, ljud, varmvattentemp, stekos, belysning, tvättstuga etc.

Kursledare är Willy Ociansson, en av Sveriges främsta experter inom området energieffektivisering.

Läs mer om företagsförlagd utbildning i Eco-driving för företag:

Varsam energieffektivisering hos Tunabyggen

Tunabyggen har renoverat tre likadana byggnader med tre olika system för ventilation och värmeåtervinning  

 • Frånluftsvärmepump + tilluftsradiatorer
 • Endast tilluftsradiatorer
 • FTX

Med hjälp av Högskolan i Dalarna har byggnaderna följts under två år och utvärderats utifrån bland annat verklig energieffektivisering och ekonomi. Resultaten blev inte riktigt vad man kan vänta sig.

Läs mer i bifogad ppt och hör gärna av dig till projektledare Jonn Are Myhrén jam@du.se eller gabriella.castegren@sverigesallmannytta.se om du har frågor. 

I pdf-filen längst ner på sidan kan du ta del av Tunabyggens erfarenheter.