För ett och ett halvt år sedan började vi vår resa mot ett fossilfritt 2030 med 30 procent mindre energianvändning. Över 300 personer har deltagit i de startträffar och fokusträffar vi haft i Stockholm Göteborg, Malmö och Umeå. 350 personer kom till Klimat- och energikicken i Lund i november. Programmet var fullt med inspirerande föreläsare och konkreta exempel från allmännyttan. Stort engagemang och bra diskussioner om hur vi kan arbeta mot målen.

Under 2020 kommer vi fortsätta sprida kunskap på konferenser och fokusträffar, håll utkik här, i facebook-gruppen och i de nyhetsbrev vi skickar ut. Vi kommer fortsätta driva projekten vi startat och ser fram emot att arbeta tillsammans med er och sprida goda exempel. Tillsammans vet vi att vi gör skillnad!

Ny tävling: Bästa klimatinitiativen 2020

Nu drar vi igång tävlingen om de bästa klimatinitiativen inom allmännyttan! Har ni gjort något för att bidra till en mer klimatsmart utveckling? Ett projekt ni är stolta över och tycker förtjänar att uppmärksammas? Anmäl er då till tävlingen!

Läs mer om tävlingen här:

Laddstationer – guide med information, tips och råd

Försäljningen av laddbara fordon kommer med stor sannolikhet att fortsätta öka i snabb takt de närmaste åren. Trafikanalys prognostiserar att det 2022 kommer finnas cirka 280 000 laddbara personbilar i trafik. Det här är en förändring som vi behöver möta och på de här sidorna hittar du information om hur du kan göra och tänka kring laddstationer.

Guide om laddstationer

Träffar inom fokusområdena 2020

Flera fokusträffar planeras under hösten. Håll utkik i  Klimatinitiativets nyhetsbrev för mer information.

Tre fokusträffar har genomförts under 2020:
Effekttoppar och förnybar energi – 21 april
Klimatsmart boende – 5 maj
Klimatkrav på leverantörer – 8 juni

Syftet med dessa träffar är att de företag som väljer att arbeta inom ett eller flera fokusområden ska kunna mötas för att både dela erfarenheter och tillsammans utveckla arbetet inom respektive fokusarbete.

Handledning för hur man kommer igång med Klimatinitiativet

Många företag har gått med i Allmännyttans klimatinitiativ och antagit ambitiösa mål. Det kan vara svårt att komma igång med arbetet i praktiken och hur just ditt företag ska ta sig an utmaningen. Alla medarbetare i företaget kan bidra och i den här skriften har vi samlat några tips.
Tanken är att inspirera dig till hur ni skulle kunna göra för att lyckas. I den här skriften har vi delat in arbetet i fem olika delar som du kan läsa om på följande sidor.

1. Hitta målsättning och nuläge
2. Gör en konkret handlingsplan
3. Genomför aktiviteter och åtgärder
4. Ha erfarenhetsutbyte/kommunicera internt och externt
5. Fira, utvärdera och utveckla

Ladda ner den längst ner på sidan.

Handledning för hur man skapar ett lokalt nätverk

Att nå de ambitiösa målen för Allmännyttans klimatinitiativ är en utmaning för alla. Nätverk, erfarenhetsutbyte och studiebesök kan göra det lättare. Genom att träffas, lära av och med varandra kan nya idéer förverkligas snabbare och enklare än att göra allt själv.

I den här skriften har vi samlat några tips på hur ni kan skapa ett nätverk och genomföra träffar med andra bolag.

Kom igång med Klimatinitiativet 2020 – workshop

Att nå ambitiösa mål kräver engagemang och det kan vara svårt att omsätta målen i klimatinitiativet till konkret handling för alla i företaget. Vem ska göra vad och på vilket sätt? Hur ska ni jobba tillsammans för att lyckas?

Utifrån era behov skräddarsyr vi en workshop eller strategidag för ledningen, några nyckelpersoner eller all personal i företaget. Syftet är att på ett effektivt sätt komma igång med arbetet och få med alla på resan. Målet är att ni ska hitta konkreta lösningar för hur just ni i ert företag ska lyckas med utmaningen som ni har antagit.

Läs mer om företagsförlagd workshop här:

Arbetsgrupper inom klimatsmart boende

Under hösten skickade vi ut en enkät inom fokusområdet Klimatsmart boende. En sammanfattning av resultatet finns som en pdf-fil här.

Vi kommer att att publicera hela materialet (bakom medlemsnyckel) innan årsskiftet. Syftet är att ni lätt ska kunna hitta kontaktuppgifter till de bolag som har erfarenhet inom olika teman.

Vi har sett i enkäten att vissa temaområden är särskilt intressanta enligt många och därför startar vi nu arbetsgrupper kring dessa. Grupperna kommer att hålla kontakt via digitala möten, och syftet är att byta erfarenheter och idéer, stötta varandra och även agera som bollplank för Sveriges Allmännytta när vi planerar aktiviteter inom fokusområdet Klimatsmart boende.

Arbetsgrupper finns inom dessa teman:

  • Odling
  • Hyresgästkommunikation
  • Återvinning
  • Delningstjänster
  • Mätning av effekter

Om du är intresserad av att veta mer, kontakta Anna Lackman.

Klimat- och energikicken 24–25 november 2020

Varmt välkommen till två fullspäckade dagar med energi- och klimatfrågor i fokus. Konferensen går av stapeln i Trollhättan och Eidar står som värd. Boka in datumet i kalendern redan nu – mer information kommer i vår!

 

 

Facebookgrupp kring klimatinitiativet

För att snabbt och enkelt komma igång med erfarenhetsutbytet runt Klimatinitiativet har vi startat en Facebook-grupp Vi som arbetar med Allmännyttans klimatinitiativ där alla medlemmar har möjlighet att diskutera, ställa frågor och dela med sig av tips.

Material om Allmännyttans klimatinitiativ

Vill ni berätta om Klimatinitiativet för till exempel styrelsen eller andra inom företaget?

Nu finns en PPT-presentation med bilder och talmanus att ladda ned.
Det finns även en broschyr om Klimatinitiativet för nedladdning och utskrift.

Längst ner på sidan finns även Klimatinitiativets logga som ni kan använda på er hemsida eller i sociala medier.

EcoDriving av fastighet

En endagsutbildning hos er på företaget som handlar om hur hus fungerar och vilka åtgärder som kan göras för att minska energiåtgången och förbättra inomhusklimatet. Innehåll och framförande anpassas så att alla hänger med och tycker det är intressant. Vi utgår från de fel och brister som kunderna klagar på och hjälps åt att göra en lista med de vanligaste klagomålen: drag, kallt, lukt, ljud, varmvattentemp, stekos, belysning, tvättstuga etc.

Kursledare är Willy Ociansson, en av Sveriges främsta experter inom området energieffektivisering.

Läs mer om företagsförlagd utbildning i Eco-driving för företag:

Varsam energieffektivisering hos Tunabyggen

Tunabyggen har renoverat tre likadana byggnader med tre olika system för ventilation och värmeåtervinning  

  • Frånluftsvärmepump + tilluftsradiatorer
  • Endast tilluftsradiatorer
  • FTX

Med hjälp av Högskolan i Dalarna har byggnaderna följts under två år och utvärderats utifrån bland annat verklig energieffektivisering och ekonomi. Resultaten blev inte riktigt vad man kan vänta sig.

Läs mer i bifogad ppt och hör gärna av dig till projektledare Jonn Are Myhrén jam@du.se eller gabriella.castegren@sverigesallmannytta.se om du har frågor. 

I pdf-filen längst ner på sidan kan du ta del av Tunabyggens erfarenheter.