Tävlingen om årets bästa klimatinitiativ startades 2020 för att lyfta fram framgångsrika exempel på hur bostadsföretag kan bidra till en mer miljömässigt hållbar utveckling.

Här är årets klimatvinnare inom de fem kategorierna:

Vinnarna i Bästa klimatinitiativen 2021

Kategori Fossilfritt: Kalmarhem

Kalmarhem vann kategorin ”Fossilfritt” för att genom ett tydligt och målinriktat ledarskap ha nått målet om fossilfrihet år 2020. All el, all fjärrvärme och allt drivmedel till fordon är förnybar och därmed fossilfri. Nyckeln till framgång var en kombination av modiga beslut för att uppnå stora förändringar av personalens egna transporter och metoder för nudging.

Kategori Energieffektivisering: Gavlegårdarna

Gavlegårdarna vann kategorin ”Energieffektivisering” för att drastiskt ha minskat energianvändningen genom lägenhetsvis temperaturmätning i samtliga lägenheter samt genom styrning på medeltemperatur. Besparingen är 15 procent värme och 21 procent el. De prisas också för att de provar en AI-lösning för ytterligare optimering.

Kategori Effekttoppar och förnybar energi: Kopparstaden

Kopparstaden vann kategorin ”Effekttoppar och förnybar energi” för att de tillsammans med andra lokala aktörer skapat förutsättningar för att anlägga en fastbränslepanna som eldas med biobränsle och ett närvärmenät i ett samhälle med färre än 1 000 invånare.

Kategori Klimatkrav på leverantörer: Helsingborgshem

Helsingborgshem vann kategorin ”Klimatkrav på leverantörer” för att på ett outtröttligt och kreativt sätt drivit ett omfattande och nytänkande klimat- och hållbarhetsarbete.

Kategori Klimatsmart boende: Uppsalahem

Uppsalahem vann kategorin ”Klimatsmart boende” för att med stort engagemang utvecklat stadsdelen Bäcklösa med avstamp i ekosociala åtgärder. Med satsningar på exempelvis mobilitet, arbetstillfällen för kvinnor, miljörum, obemannade butiker och nudging för sopnedkast visar de på ett helhetsperspektiv vid stadsdelsutveckling.