Sveriges Allmännytta har tillsammans med en arbetsgrupp med representanter från fem medlemsbolag tagit fram några frågeställningar som bostadsföretag kan använda i sina årliga kundundersökningar.

Nästan alla bolag gör årliga kundundersökningar som man kan nyttja för att börja mäta fokusområdet Klimatsmart boende. Arbetsgruppen har tagit fram fyra frågeställningar som borde passa oavsett kundmätningsföretag.

Förslag till frågeställningar

  • Hur är möjligheten att agera miljömedvetet i ditt/ert boende?
  • Hur upplever du bostadsföretagens ansträngningar för att bidra till en hållbar utveckling?
  • Hur är möjligheten till källsortering?
  • Hur fungerar kontakten med grannar?

Vissa bolag har förmodligen redan dessa frågor i sin kundundersökning vilket gör att man redan nu kan följa sitt bolags utveckling. Men vi hoppas att alla som vill följa fokusområdet använder dessa frågor och säkerställer att de finns med i era kundundersökningar.