Projektet i korthet

Inblandade bolag

AB Eidar Trollhättans bostadsbolag

Publicerat i februari 2018

– Det var min kollega Linda Elffors som var hemma med sjukt barn som kläckte idén med ett sopsorteringslotto när hon spelade spel med sin febriga dotter. Hon ringde direkt hemifrån lekrummet, berättar Beatrice Sagfors, kommunikatör på Eidar.

Sedan gick allt snabbt. Spelet fick grönt ljus direkt internt, formgavs internt och en vecka senare kom de första lottospelen från tryckeriet. Den snabba produktionen innebar att hyresgäster i Lextorp kunde få sopsorteringsspelet som en present i samband med invigningen av deras nya återvinningsstationer.

Spelet en av flera insatser

Just området Lextorp är en del av Eidars bestånd där källsorteringen fungerat sämre än snittet och där även staden stängt flera återvinningsstationer. Eidar har närmare 700 lägenheter i Lextorp, som är en stadsdel med 4 300 invånare i södra Trollhättan. Ett bostadsområde med många barn och många utlandsfödda. Runt 500 av dessa hushåll får tillgång till de nya fullsorteringsstationerna, som de når med elektronisk nyckel.

–  Vi kan inte förvänta oss att alla ska förstå hur till exempel källsortering funkar och varför det är viktigt, det räcker inte att sätta upp skyltar. Därför jobbar vi med flera olika insatser och här blir spelet ett kul komplement, säger Beatrice Sagfors.

Samma färger och symboler

För igenkänningen används samma symboler och färger på lottobrickorna som på Eidars återvinningskärl. Tanken är att föräldrarna spelar tillsammans med sina barn och på så vis får hela familjen bättre koll på sopsorteringen.

– Det är roligt att kunna bidra till att barnen lär sig att göra rätt från början. Vi vuxna som är födda i Sverige har ju fått lära oss allt eftersom olika sorteringsmöjligheter dykt upp, men för den som är ny i Sverige är det ju mycket att ta in, säger Beatrice Sagfors.

Eidar har sedan de nya sopstationerna öppnade haft personal på plats som stöttar i sorteringen och svarar på frågor.

– Vi har fått fin respons från hyresgästerna och vi är stolta över vårt spel såklart. Miljöchefen här på Eidar blev eld och lågor när han såg det. Nu vill vi använda oss av spelet i fler områden och vid olika hyresgästaktiviteter framöver.

Hyresgästerna i Lextorp har nu tillgång till två nya återvinningsstationer där de förutom restavfall och matavfall även kan slänga glas, papper, plast, tidningar, metall, batterier och glödlampor. Dessutom finns sex stationer för matavfall och restavfall.

Sopsorteringskärlen, så kallade moloker, ser inte så stora ut ovan jord, men under jord är de betydligt större än de kärl som tidigare använts. Trollhättan Energi har köpt in en speciell sopbil för att kunna ta hand om soporna. Avfallet samlas i stora säckar under marken. Sopbilen lyfter med kran upp ”sopsäcken” ur moloken och släpper ut innehållet på flaket för att sedan placera tillbaka den tomma säcken.

AB Eidar har funnits sedan 1947, har 105 anställda och är Trollhättans kommunägda bostadsföretag. Bolaget förvaltar drygt 6 000 hyreslägenheter, radhus och villor, men även affärslokaler, särskilda boenden för äldre, skolor och förskolor.