Projektet i korthet

Inblandade bolag

MKB Fastighets AB

Publicerat i april 2017

Här står grönskan i centrum

Greenhouse är byggt kring intresset för odling. Balkongerna är till hälften inglasade och utrustade med såväl vattenkran som extra djupa balkonglådor. Utöver det finns ett antal gemensamma odlingsplatser på takterrassen, i rabatter och i ett växthus.

Grön byggprocess

Visionen om att bygga ett grönt hus har genomsyrat hela byggprocessen; från materialval och arkitektur – till en rad kluriga detaljer och smarta lösningar för en hållbar livsstil. Till exempel spolar vattenkranar inte hett vatten om du inte trycker in en knapp på baksidan av kranen. Hemma/bortaknappen vid ytterdörren stänger av strömmen till hela lägenheten så när som på kyl och frys och något enstaka uttag för laddning. Och displayen vid ytterdörren visar förbrukningen av el och varmvatten samt hur mycket restavfall som lägenheter ger upphov till.

Gratis lådcyklar

I huset finns också lådcyklar som går att boka gratis dygnet runt, en cykelkällare som nås enkelt via en ramp och en cykelverkstad där det via QR-koder går att ta del av instruktionsfilmer om hur fel ska åtgärdas.

Ett miljövänligt boende

MKBs bästa tips för att skapa ett miljövänligt boende handlar om att:

  • Det ska vara lättare att göra rätt än fel. Exempelvis ligger miljöhuset precis vid entrén och sortering sker utifrån. Det går också att cykla rakt ner i cykel förrådet.
  • Låt lösningarna ta form efter hand. Greenhouse är ett spjutspetsprojekt och målet är att utveckla nya idéer.
  • Bjud in hyresgästerna att medverka. De boende i Greenhouse har bidragit med kompetens kring bland annat kompostering och biodling.