Projektet i korthet

Inblandade bolag

Jobbcentrum Äpplet

Publicerat i februari 2017

Genomsnittssvensken genererar 500 kilo sopor per år. Med 24 000 lägenheter är avfallshanteringen förstås en tung fråga för Bostadsbolaget. I samarbete med Jobbcentrum Äpplet rekryterade bolaget tolv långtidsarbetslösa, hälften med utländsk bakgrund. Dessa tolv fick dels i uppgift att informera hyresgästerna om vikten av att sortera ut matavfall, dels att hjälpa till med att skruva upp sopsorteringskärl under diskbänken i lägenheterna de besökte.

Projektanställningen startade med en månads praktik och utbildning. Bland annat ingick studiebesök, praktik i bostadsområdena, information om arbetsrätt, samt en grundlig genomgång av informationsmaterialet. I mars 2015 påbörjade avfallsinformatörerna sin anställning.

100 ton mindre restavfall

Projektet har fått många positiva effekter, bland annat har mängden restavfall minskat med 100 ton. Många hyresgäster uppskattade att få en pratstund och avfallsinformatörerna fick även hjälpa till med andra göromål, exempelvis att byta glödlampor. För de tolv informatörerna innebar projektet en väg in på arbetsmarknaden. Arbetet gav både kunskaper och bättre självkänsla. De som till en början hade begränsade kunskaper i svenska förbättrade dessa rejält under året. Tre är idag anställda hos Bostadsbolaget.