Projektet i korthet

Inblandade bolag

Gavlegårdarna, Gästrike Återvinnare, Beteendelabbet, Rapatac

Publicerat i maj 2018

Nordost består av sju hus med omkring 3 500 boende från många olika länder och kulturer. Målsättningen med projektet Hållbart Nordost, som inleddes i april 2017, är att ”Skapa delaktighet, trygghet och en hållbar utemiljö samt att förbättra sorteringsgrad och sorteringskvalitet genom information, återkoppling och närvaro”.

I flera av Gavlegårdarnas bostadsområden är det ett problem att de boende inte sorterar sitt avfall och så är fallet även på Nordost.

– Vi arbetar i ett område med stor etnisk mångfald och då blir det en extra dimension att förstå mer av kulturella skillnader, vilka hinder som finns och vilka åtgärder som är framgångsrika, säger Tina Wilhelmsson, kommunikationschef på Gavlegårdarna.

– Kunskap, insikt och rätt beteende för hur man ska göra med sitt avfall är ett viktigt steg för nysvenskar att komma in i det svenska samhället. Den här typen av beteendeförändrande projekt kan därför även bidra till integration.

Projektanställda hyresgäster och bred samverkan

Projektet finansieras främst av Gavlegårdarna, men tack vare att det är flera aktörer som bidrar så når man hyresgästerna med både fakta, metoder och närvaro. De övriga aktörerna är: det kommunala renhållningsbolaget Gästrike återvinnare, Beteendelabbet och Rapatac.

Arbetet drivs av en styrgrupp, en projektgrupp och en projektledare. Det bidrar till Gavlegårdarnas stadsdelsförnyelse och bodemokratiarbete på Nordost, med aktiva möten med hyresgästerna och förstärkta relationer både med de boende och olika aktörer inom stadsdelen.

Avfallssortering, utemiljö och trygghet

Fiona Tranberg är projektledare och miljövärd och Mursal Weheliye projektmedarbetare och miljövärd. De bor båda på Nordost och har projektanställts för att på ett konkret sätt arbeta med alla tre uppdragen inom projektet: avfallssortering, utemiljö och trygghet.

Att Hållbart Nordost bedrivs utifrån ett beteendeperspektiv innebär att Fiona Tranberg och Mursal Weheliye är aktiva och synliga i området, tar kontakt och pratar mycket med hyresgästerna. De har till exempel:

 •  Observerat beteenden och vad som händer i området.
 • Varit ute på gårdarna och pratat med hyresgäster om sopsortering. Berättat och visat hur man ska göra och givit konstruktiv kritik vid felaktigt beteende.
 • Knackat på och bett boende följa med och göra om och rätt när det varit tydligt vem som sopsorterat fel. Anpassat sina arbetstider till behoven för att kunna vara närvarande kvällar och helger.
 • Genomfört ”Ge Nordost 30 minuter” där hyresgäster städar i området och i samband med det blir bjudna på något att äta.
 • Knackat dörr och informerat om sopsortering och delat ut sorteringskassar till cirka 400 hushåll.
 • Gjort ett test med märkning på hyresgästtavlan i trapphuset som visar vilka som genomgått utbildning och ”är med på tåget”.
 • Ordnat studiebesök för hyresgäster till återvinningscentralen.
 • Utbildat personalen och barnen på Rapatac i sopsortering.
 • Pratat med hyresgäster om att köra försiktigt i området.
 • Medverkat i möten och workshops med hyresgäster om utformning av utemiljön.
 • Kontaktat och informerat om Hållbart Nordost till olika föreningar och andra verksamheter som har lokaler på området.
 • Hjälpt hyresgäster med deras frågor, förmedlat kontakt, beställningar och felanmälningar till Gavlegårdarna, vilket gör att de boende upplever att det händer något snabbt när de säger till.
 • Uppmuntrat beteendet att hälsa på varandra på Nordost.
 • Ordnat läxhjälp för vuxna.
 • Informerat hyresgäster inför nyår att det inte är tillåtet med smällare, samt varit ute på gården på nyår och vuxenvandrat.
 • Funnits som stöd för dem som bara behöver prata av sig eller den som behöver stöd då den väljer att själv säga ifrån vid störning eller oönskat beteende, exempelvis vid rökning i trapphus, tvättstuga eller när barn leker i trapphus.
 • Generellt varit tillgängliga för den som känner sig osäker på att kommunicera via telefon eller e-post, och bland annat svarat på frågor om information som skickats i pappersform.
 • Lagt upp en Facebook-sida och en Facebook-grupp för att kunna informera och för att uppmuntra till dialog.

Effekten som Gavlegårdarna ser är att det numera är enklare att tillrättavisa och berömma beteenden. Har man visat vad ett bra beteende är, blir det enklare att veta om man gör rätt eller fel. Hyresgäster har också något gemensamt att prata om.

Fler projekt på Nordost

Gavlegårdarnas engagemang på Nordost har bland annat tagit sig uttryck i projektet Beteendeförändring i mångfaldsområden som bedrevs mellan 2016 och 2017. Projektet Hållbart Nordost tog sedan vid 2017 till 2018 och projektet Nya Nordost, som rör fasadrenovering och utemiljö, är nästa steg. Byggprojektet beräknas vara färdigt i juni 2020.

Anette Eliasson, kommunikationsansvarig för Nordostinitiativen på Gavlegårdarna, sammanfattar här sina råd till dem som står inför samma utmaning:

– Vi har gjort studiebesök på andra orter, andra fastighetsbolag och förkovrat oss i mångdfaldskommunikation. Goda idéer och exempel är bra att ta till sig, men sedan måste man göra hemläxan på hemmaplan.

– Vilka bor i området? Vilka språk eller kulturer finns representerade? Finns det ambassadörer? Kan man tillämpa ”nudging” – det vill säga information på plats där det är relevant att använda verklighetsnära bilder?

– Styrkan är att vi är många som deltagit i planeringen, utförandet och kommunikationen och bidragit med olika spetskompetens. Men den prioriterade delen som man bör ta med sig som råd är att involvera dem som bor i området.

Gavlegårdarna grundades 1917 och är ett av Sveriges största allmännyttiga fastighetsbolag. Cirka 70 procent av alla hyreslägenheter i Gävle kommun finns inom Gavlegårdarnas bestånd – här bor drygt 30 000 Gävlebor. Bolaget har 185 medarbetare som jobbar efter visionen att alla hyresgäster ska känna sig hemma.