Via inloggning når du som medlem en stor del av din medlemsservice här. Men mycket av informationen under våra kunskapsområden är öppen för alla, precis som våra kurser, konferenser och trycksaker.

Tillgänglighet

Vår webbplats följer riktlinjerna WCAG 2.0 för tillgänglighet. Vi har anpassat färger, kontraster, typsnitt, alt-texter och erbjuder även funktionen Talande webb, allt för att uppfylla kraven.

Om cookies

Vi använder cookies för att registrerade användare inte ska behöva ange sina inloggningsuppgifter varje gång de besöker sajten, och ge alla besökare en bättre upplevelse på sajten. Det är helt ofarligt, men vill du undvika att en cookie sparas ställer du in det i din webbläsare.

Cookies används för att ge en webbplatsbesökare tillgång till olika funktioner och tjänster på webbplatsen. En cookie är en textbaserad fil som en webbplats kan begära att få spara i besökarens dator.

Läs mer om vad cookies är och hur de används. Post & Telestyrelsen om cookies.

Problem med webbplatsen?

Webbplatsen visas allra bäst i någon de senaste versionerna av Internet Explorer, Edge, Firefox, Chrome eller Safari. I äldre webbläsare visas samma innehåll, men den grafiska presentationen kan variera.

Dokument

Dokument på webbplatsen finns vanligtvis i pdf-format. En del av dessa kan kräva en senare version av Acrobat Reader. Den senaste versionen kan laddas ner från följande webbplats:
Acrobat Reader