Enheten för verksamhetsstöd

Enhetens uppgift är att organisera, driva och utveckla de administrativa expertområdena: planering, styrning och uppföljning, it och informationshantering, HR, ekonomi, intern service, lokalförsörjning, verksamhetsutveckling och upphandling.