Kommunikationsenheten

På kommunikationsenheten ligger ansvaret för Sveriges Allmännyttas medlemskommunikation samt extern och intern kommunikation. Enheten har också en rådgivande roll i kommunikationsfrågor, såväl digitala som analoga. Till enheten hör även ansvar för Sveriges Allmännyttas digitala tjänsteutveckling.