Projektet i korthet

Inblandade bolag

Lunds kommuns fastighets AB

Publicerat i december 2022

Såhär presenterar Johan Alsén själv kurserna på LKF:s eget intranät:

Låt oss snacka klarspråk! Kurser i att skriva enkelt och begripligt

Nu är vi i gång med skrivutbildningar med fokus på att skriva enligt klarspråksmetoden. Först ut är de som ofta skriver på medarbetarportalen och snart även våra kollegor som har mycket kundkontakt: de på kundcenter och våra kundförvaltare.

Med start i slutet av november arrangerar kommunikationsenheten utbildningar i att skriva texter med fokus på klarspråk. Klarspråk innebär att skriva enkelt och begripligt, att anpassa texten till mottagaren.

Vi har två olika upplägg av utbildningen, ett inriktat för de redaktörer som skriver mycket på Medarbetarportalen och ett för de som har mycket kontakt med våra hyresgäster.

Redaktörerna för Medarbetarportalen först ut

För redaktörerna har utbildningen varit i två steg. Vi startade med en gemensam föreläsning som också filmades. Den kommer att följas upp med workshops i mindre grupper för mer praktiska övningar som utgår från deras egna texter. Den första var i förmiddags, 2 december.

Halvdagsutbildning för dig som skriver mycket för kunder

De som jobbar med mycket kundkontakt, framför allt de i kundcenter och våra kundförvaltare, kommer under december få gå halvdagsutbildningar. Under de tillfällena kommer det att varvas mellan föreläsning och praktiska övningar.

Målet med utbildningarna är att deltagarna ska känna sig säkrare som skribenter. De kommer att ha nya infallsvinklar på sitt skrivande och vara mer medvetna om vilka effekter olika stilgrepp har på både texter och läsare. Efter kursen kommer deltagarna att känna till

  • Vad som påverkar begripligheten i en text
  • Hur man bäst disponerar och formger texter
  • Vilka språkliga egenskaper som lockar till läsning
  • Konkreta verktyg för att skriva tydligare

Vet du att det finns en språklag?

Sedan 2009 finns det en lag som säger att offentliga myndigheter och kommuner ska använda sig av klarspråk i sina texter. ­Texter ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Även om vi nu följer den lagen så är huvudsyftet med utbildningen att höja service till våra hyresgäster och att öka vår tillgänglighet.

Bild 1: Några medarbetare samlade vid en av workshopparna i december.
Bild 2:
Johan Alsén, kommunikatör på LKF. Foto: Oscar Fäldt