Störst möjlighet att påverka miljön i ett större perspektiv har Sveriges Allmännytta indirekt, genom de insatser vi gör för att öka kunskapen och på olika sätt stimulera energieffektiv och miljöanpassad förvaltning och byggande hos våra medlemsföretag.

Sveriges Allmännytta påverkar även miljön direkt genom innehållet i de tjänster och produkter vi nyttjar och tillhandahåller. Vidare påverkar vårt eget beteende miljön, till exempel hur vi reser i tjänsten, hur vi gör våra inköp, hur vi utnyttjar våra lokaler och hur vi hanterar vårt avfall.

Alla våra medarbetare genomgår en grundläggande miljöutbildning och varje år tas ett handlingsprogram fram, med åtgärder inom områdena utbildning, kommunikation, inköp, energi, transporter och avfall.

Sveriges Allmännytta har också en hållbarhetsgrupp med uppgift att driva det interna arbetet och samordna det med det hållbarhetsarbete som bedrivs externt. Exempel på åtgärder i vår verksamhet som har direkt miljöpåverkan är förbättrad källsortering, rörelsestyrd belysning på toaletter och förhyrning av cykelgarage för att underlätta för våra medarbetare att cykla till jobbet.