Allmännyttan Akademi

Enheten ansvarar för att projektleda, genomföra samt utveckla kurser, konferenser, nätverksträffar och möten – såväl på Sveriges Allmännytta som runt om i landet. Enheten ansvarar även för Allmännyttans Traineeprogram.