Sveriges Allmännyttas medlemsföretag har sedan lång tid tillbaka ofta bistått Migrationsverket med lägenheter till asylsökande. I större utsträckning senast i samband med de stora flyktingströmmarna under hösten 2015, som en konsekvens av kriget i Syrien.

Nu tvingas människor på flykt igen, denna gång från Ukraina. Än så länge finns flyktingarna främst i Ukrainas närområde, men i svenska kommuner och företag finns åter en vilja att hjälpa till.

Det innebär att frågan om uthyrning av lägenheter till Migrationsverket får förnyad aktualitet.

– Vi anser att blockhyresavtal är en lämplig form för uthyrning till Migrationsverket, säger Lars Matton, chefsjurist på Sveriges Allmännytta.

Tvingande regler

Blockuthyrning innebär att en fastighetsägare hyr ut minst tre lägenheter i ett eller flera bostadshus till en hyresgäst som sedan hyr ut lägenheterna i andra hand.

För vanliga bostadshyresavtal innehåller hyreslagen tvingande regler av konsumentskyddskaraktär.

– Hyreslagens regler passar mindre bra när två likvärdiga parter, som i det här fallet ett bostadsföretag och Migrationsverket, träffar avtal med varandra. Här finns det skäl att uppnå en rimlig balans mellan parternas åtaganden.

Balans och förutsägbarhet

Blockhyresavtal erbjuder möjlighet till en sådan balans, framhåller Lars Matton – och dessutom en förutsägbarhet om vilka rättigheter och skyldigheter vardera part har under avtalstiden och vid återlämnande av lägenheterna.

– På så sätt kan man undvika många onödiga tvister om återställningskostnader och ansvar för skador, säger han.

Via länken nedan finns en mer detaljerad beskrivning av förutsättningar och regler för blockhyresavtal.

Här finns också rekommendationer för hyresavtalsmall samt förslag till bilaga med lämpliga avtalsklausuler. (Sidan är endast tillgänglig för inloggade medarbetare och förtroendevalda i Sveriges Allmännyttas medlemsföretag.)