Medlemmar och associerade medlemmar

Följande statistik inkluderar både Sveriges Allmännyttas medlemmar och associerade medlemmar.

 • Sveriges Allmännytta har 309 medlemmar och sex associerade medlemmar som tillsammans äger över 915 000 lägenheter
 • Företagen finns över hela Sverige och är av mycket skiftande storlek, med allt från 100 till 30 000 lägenheter.
 • 45 procent av medlemsföretagen har färre än 1 000 lägenheter.
 • De 20 största medlemsföretagen äger ca 40 procent av bostäderna.
 • Medlemsföretagens samlade bostadsyta är ca 60 miljoner kvadratmeter.
 • Medlemsföretagens samlade lokalyta är ca 15 miljoner kvadratmeter.
 • 88 procent av medlemsföretagen är aktiebolag och 10 procent är stiftelser, 2 procent är kommuner.

Ekonomisk statistik

Följande statistik inkluderar inte Sveriges Allmännyttas associerade medlemmar.

 • Medlemsföretagens totala omsättning är 72 miljarder kronor (2019).
 • Medlemsföretagens totala fastighetsvärden är 1 035 miljarder kronor, motsvarande 103 000 kronor per invånare i Sverige (2019).
 • Medlemsföretagens totala låneskuld är 286 miljarder kronor (2019).
 • Medlemsföretagen har tillsammans över 14 000 anställda (2019).

Boendeformer

Följande statistik inkluderar både Sveriges Allmännyttas medlemmar och associerade medlemmar.

I medlemsföretagens bestånd ingår förutom vanliga hyresbostäder följande:

 • 38 000 småhus med hyresrätt
 • 70 000 lägenheter i olika boendeformer för äldre
 • 7 000 lägenheter i särskilda boendeformer/bostäder för personer med funktionsnedsättning
 • 45 000 student- och ungdomsbostäder
 • 15 000 övriga kategoribostäder

 

Antal medlemsföretag och deras lägenheter

Följande statistik inkluderar både Sveriges Allmännyttas medlemmar och associerade medlemmar.

År Antal medlemmar
+ associerade medlemmar
Totalt antal bostäder
 2021 309 + 6 831 600 + 83 400
 2020 309 + 3 829 000 + 41 200
 2019 311 + 3 824 000 + 37 900
 2018 313 815 000
 2017 308 804 000
 2016 305 805 000
 2015 300 802 000
 2010 291 724 402
 2005 296 822 727
 2000 301 858 885
 1995 302 899 900
 1990 318 882 800
 1985 295 807 600
 1980 275 713 400
 1970 274 451 670
 1960 153 175 000
 1950 54 35 500

Nyproduktion, ombyggnation och renoveringar

Följande statistik inkluderar inte Sveriges Allmännyttas associerade medlemmar.

År Nyproduktion Ombyggnad/renovering
2022* 8 600 18 100
2021* 8 700 16 200
2020 8 600 13 500
2019 10 068 13 110
2018 8 426 18 208
2017 8 599 14 472
2016 6 621 17 088
2015 6 563 18 084
2010 2 782 10 594
2005 4 205 6 110
2000 1 168 4 347
1990 12 922 9 442
1980 11 121 3 325
1970 31 008

* planerat, övriga är färdigställda bostäder.

Söker du byggstatistik för alla årtal, klicka här.