Medlemmar och associerade medlemmar

Följande statistik inkluderar både Sveriges Allmännyttas medlemmar och associerade medlemmar.

 • Sveriges Allmännytta har 322 medlemmar som tillsammans äger över 995 000 lägenheter
 • Företagen finns över hela Sverige och är av mycket skiftande storlek, med allt från 100 till 45 000 lägenheter.
 • 45 procent av medlemsföretagen har färre än 1 000 lägenheter.
 • De 30 största medlemsföretagen äger drygt 50 procent av bostäderna.
 • Medlemsföretagens samlade bostadsyta är ca 60 miljoner kvadratmeter.
 • Medlemsföretagens samlade lokalyta är ca 15 miljoner kvadratmeter.
 • 88 procent av medlemsföretagen är aktiebolag, 9 procent är stiftelser och 2 procent är kommuner.

Ekonomisk statistik

Följande statistik inkluderar inte Sveriges Allmännyttas associerade medlemmar.

 • Medlemsföretagens totala omsättning är 82 miljarder kronor (2022).
 • Medlemsföretagens totala fastighetsvärden är 1 200 miljarder kronor, motsvarande 115 000 kronor per invånare i Sverige (2022).
 • Medlemsföretagens totala låneskuld är 324 miljarder kronor (2022).

Boendeformer

Följande statistik inkluderar både Sveriges Allmännyttas medlemmar och associerade medlemmar.

I medlemsföretagens bestånd ingår förutom vanliga hyresbostäder följande:

 • 40 000 småhus med hyresrätt
 • 70 000 lägenheter i olika boendeformer för äldre
 • 7 000 lägenheter i särskilda boendeformer/bostäder för personer med funktionsnedsättning
 • 45 000 studentbostäder
 • 4 500 ungdomsbostäder
 • 15 000 övriga kategoribostäder

 

Antal medlemsföretag och deras lägenheter

Följande statistik inkluderar både Sveriges Allmännyttas medlemmar och associerade medlemmar.

År Antal medlemmar
+ associerade medlemmar
Totalt antal bostäder
 2022 310 + 10 836 500 + 140 500
 2021 309 + 7 834 200 + 89 000
 2020 309 + 3 835 000 + 43 700
 2019 311 + 3 824 000 + 37 900
 2018 313 815 000
 2017 308 804 000
 2016 305 805 000
 2015 300 802 000
 2010 291 724 402
 2005 296 823 000
 2000 301 859 000
 1995 302 899 900
 1990 318 882 800
 1985 295 807 600
 1980 275 713 400
 1970 274 451 700
 1960 153 175 000
 1950 54 35 500

Nyproduktion, ombyggnation och renoveringar

Följande statistik inkluderar inte Sveriges Allmännyttas associerade medlemmar.

År Nyproduktion Ombyggnad/renovering
2025* 5 300
2024* 4 500 15 100
2023* 5 800 13 600
2022 6 100 15 200
2021 7 400 12 000
2020 8 700 12 800
2019 10 100 13 200
2018 8 426 18 208
2017 8 599 14 472
2016 6 621 17 088
2015 6 563 18 084
2010 2 782 10 594
2005 4 205 6 110
2000 1 168 4 347
1990 12 922 9 442
1980 11 121 3 325
1970 31 008

* planerat, övriga är färdigställda bostäder.

Söker du byggstatistik för alla årtal, klicka här.