Vd-rådet sammanträder i regel kort tid innan Sveriges Allmännyttas styrelsemöten vilket ger möjlighet att ventilera de frågor som kommer att behandlas av styrelsen. Vd-rådet utgör också Sveriges Allmännyttas stora delegation i Hyresmarknadskommittén.

Vd-rådet består av 14 verkställande direktörer. Dessa utses av övriga vdar vid sex regionala vd-träffar runtom i landet. Varje region representeras av en företrädare för ett större och en för ett mindre företag. Deltagarna arbetar i rådet under två år.

Ledamöter i vd-rådet 2018-2019

Norra regionen
Maria Sandström, Pitebo AB, Piteå
Hans Green, Bergs Hyreshus AB, Hackås

Region Mellansverige
Annelie Carlos Jeansson, Kumlabostäder AB, Kumla
Vakant

Östra regionen
Eva Nordström, SKB, Stockholm
Sanja Batljan, Nynäshamnsbostäder AB, Nynäshamn

Västra regionen
Bengt Engberg, Bostäder i Borås, Borås
Lars Wijkmark, AB EdetHus, Lilla Edet

Sydöstra regionen
Sulev Pull, Nybro Bostads AB, Nybro
Vakant

Södra regionen
Benth Jensen, Ängelholmshem AB, Ängelholm
Fredrik Millertson, Ystadsbostäder AB, Ystad

Stor-företagen
Per-Henrik Hartmann, Familjebostäder i Göteborg
Jerker Eriksson, Bostaden i Umeå, Umeå

Kontakt
placeholder+image
Anders Nordstrand
Vd, vd-stab
Anders Nordstrand är vd på Sveriges Allmännytta.