Vd-rådet sammanträder i regel kort tid innan Sveriges Allmännyttas styrelsemöten vilket ger möjlighet att ventilera de frågor som kommer att behandlas av styrelsen. Vd-rådet utgör också Sveriges Allmännyttas stora delegation i Hyresmarknadskommittén.

Vd-rådet består av 14 verkställande direktörer. Dessa utses av övriga vd-ar vid sex regionala vd-träffar runtom i landet. Varje region representeras av en företrädare för ett större och en för ett mindre företag. Deltagarna arbetar i rådet under två år.

Norra regionen
Lotta Björklund, Mitthem AB
Anders Karlsson, Fastighets AB Umluspen

Region Mellansverige
Jonas Larsson, Malungshem AB
Fredrik Berglöf, Hammaröbostäder

Östra regionen
Jennie Sahlsten, Järfällahus AB
Mats Norrbrand, Håbohus

Västra regionen
Christina Johansson, LysekilsBostäder AB
Katarina Prick, Skövdebostäder

Sydöstra regionen
Eric Engelbrektsson, Junehem AB
Stefan Sandgren, Torsås Bostads AB

Södra regionen
Ola Richard, Hässlehem AB
Cecilia Önnevik, Svedalahem

Stor-företagen
Cathrine Holgersson, AB Gavlegårdarna
Mattias Tegefjord, Uppsalahem

Kontakt
placeholder+image
Anders Nordstrand
Vd, vd-stab
Anders Nordstrand är vd på Sveriges Allmännytta.