Insynsrådet består av riksdagsledamöter samt representanter för olika branschorganisationer. Uppgiften är att utöva insyn och ge generaldirektören råd. Ordförande är Boverkets generaldirektör.

– Jag är glad över förtroendet och ser fram emot ytterligare en period. Det är en möjlighet för oss på Sveriges Allmännytta att lyfta frågor viktiga för våra medlemmar till Boverket, säger Anders Nordstrand, vd på Sveriges Allmännytta.

Förordnandet sträcker sig till den 30 april 2025.