I montern stod Jörgen Mark-Nielsen och Tove Lundmark Söderberg. Många var nyfikna på Sveriges Allmännytta och ville veta vilka frågor vi driver. Besökarna svarade också på ett quiz om den svenska bostadsmarknaden, vilket gav upphov till flera intressanta samtal.

– Vi fick flera tillfällen att diskutera allmännyttans roll. Och att lyfta de åtgärder vi vill se för att ett visst bostadsbyggande ska kunna upprätthållas också under en lågkonjunktur. Det handlar om låg moms på hyran, att allmännyttan undantas från LOU, minskat regelkrångel och höjda bostadsbidrag, säger Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef på Sveriges Allmännytta.

Liberalernas partisekreterare Gulan Avci var en av dem som besökte Sveriges Allmännyttas monter.

– Med Gulan Avci tog vi bland annat upp de problem som LOU skapar för allmännyttan och vår syn på Liberalernas förslag om behovsbostäder, berättar Jörgen Mark-Nielsen.

Senare i vår kommer Sveriges Allmännytta att vara på plats vid Moderaternas Sverigemöte i Karlstad och KD-dagarna i Örebro.