I rapporten – som grundar sig på 91 procent av det totala antalet lägenheter i Sveriges Allmännytta – konstateras att medlemsföretagen är en heterogen grupp. Skillnaderna mellan storstadsföretag på marknader med bostadsbrist och småföretag i glesbygd med vikande efterfrågan är mycket stora.

Överlag är dock ekonomin stabil, konstaterar Thorbjörn Nilsen, expert på fastighetsekonomi på Sveriges Allmännytta. Det har heller inte skett några stora förändringar jämfört med förra årets statistiska rapport.

Jämförande nyckeltal

De medlemsföretag som rapporterat in uppgifter har fått en företagsrapport i excelformat där de kan jämföra sina egna nyckeltal med riksgenomsnittet och olika företagsstorlekar.

– Statistiken tar tempen på allmännyttan som helhet, men är framför allt ett utmärkt redskap för benchmarking. Det finns också möjlighet att beställa specialrapporter där man jämför det egna företaget med en utvald grupp av andra företag, säger Thorbjörn Nilsen.

Värden för 900 miljarder

Några siffror ur rapporten:

  • Marknadsvärdena för medlemsbolagens drygt 800 000 lägenheter uppgår totalt till drygt 900 miljarder kronor, motsvarande över 90 000 kronor per invånare i Sverige.
  • Räknat per kvadratmeter var marknadsvärdet närmare 23 000 kronor i Storstockholm. I kommuner med färre än 25 000 invånare var det knappt 8 000 kronor.
  • Den genomsnittliga bostadshyran i Storstockholm var 1 195 kronor per kvadratmeter och år. I företag med färre än 500 lägenheter var den 912 kronor per kvadratmeter. Rikssnittet var 1 082 kronor.
  • Störst andel av driftskostnaderna stod uppvärmningen för (22 procent), tätt följd av fastighetsskötsel och städning (21 procent).
  • Direktavkastningen beräknat på marknadsvärdena var i genomsnitt 2,9 procent. (Direktavkastningen är summan av hyresintäkterna minus drift- och underhållskostnaderna, dividerat med fastigheternas värden.)

Hela rapporten – som grundar sig på räkenskapsåret 2018 – finns tillgänglig via länken nedan.