Bättre kontakt med hyresgästerna

Att effektivisera sin verksamhet behöver inte handla om att skära ned på det personliga mötet. Tvärt om. Genom att automatisera enkla och monotona arbetsuppgifter, frigörs tid till mer kontakt med hyresgästerna, när de behöver det. Ramupphandlingen på den digitala assistenten erbjuder en modern lösning på denna utmaning.

Vad gör en digital assistent?

Den digitala assistenten kan erbjuda allt från enklare typer tjänster som att svara på vanligt återkommande frågor, till mer komplexa lösningar som att integreras mot befintliga verksamhetssystem för att utföra mer avancerade uppgifter.

Ramavtal från 1 juni 2021

Den första juni börjar ett 6-årigt avtal (2+2+2 år) med ett lågt instegspris för att möjliggöra avrop från alla våra medlemsföretag, oavsett storlek. Upphandlingen avser även konsultstöd som man kan köpa till baserat på hur mycket stöd man behöver.

Avtal

Du som är medlem kan ladda ned allt avtalsmaterial kopplat till detta ramavtal och det hittar du samlat längre ned på denna sida. Du behöver logga in för att kunna ladda ned materialet.

Vill ditt bolag agera testpilot?

Vi vill komma i kontakt med några medlemsbolag som vill testa plattformen för den digitala assistenten. Vill ditt företag vara med? Kontakta Jonas Högset för mer information. Kontaktuppgifter hittar du längre ned på denna sida.