Vid den första gårdskonserten satt hyresgäster och lyssnade på nästan varje balkong och uteplats.

– Var femte Lundabo bor hos oss. Därför kände vi ett ansvar som samhällsaktör att göra något för att dels sprida glädje, men också för att motverka utanförskap och ensamhet i de rådande tiderna. Att man är i ett sammanhang är viktigt som motpol till isolering, säger Linda Haddemo.

Hittills har två balkongkonserter hållits på olika seniorboenden och ytterligare en är inplanerad. De boende får specifik information om spelningarna via sina områdesvärdar.

Hjälpa näringslivet

Lundamusikern Andi Joseph står för underhållningen.

– Vi vill hjälpa näringslivet också, genom att ge fler småföretagare uppdrag.

LKF har inledningsvis valt målgruppen seniorer, som i första ledet riskerar socialt utanförskap.

– Men vi tittar även på hur vi kan sprida gemenskap genom andra insatser hos fler, till exempel studenter, hemmajobbare och barnfamiljer, säger Linda Haddemo.

Hemmapyssel

LKF planerar också en balkongträning och något digitalt kring träna hemma (för den som jobbar, studerar eller är i riskgruppen och inte kan eller vill röra sig ute)

– Vi kommer också göra några insatser kring odla med saker som man har hemma och pyssel hemma med barn och vuxna. Det är ännu viktigare nu när många sociala aktiviteter för barn är inställda.

Ställer inte in

LKF har även vanligtvis många aktiviteter året runt för sina hyresgäster, som föreläsningar och områdesaktiviteter.

– Och vi ställer inte in, vi väljer att ställa om och möter varandra och våra hyresgäster på nya sätt. Vi vill skapa glädje och trygghet bland våra hyresgäster, oavsett läget med corona.

Gårdskonserterna filmas också – av en småföretagare från Lund – och livesänds på LKF:s facebooksida, hittills med runt 10 000 visningar.

– Vi har fått mycket positiv respons från våra hyresgäster och är öppna för fler förslag på trygga, sociala aktiviteter, säger Linda Haddemo.