2013 var hyresförändringen i genomsnitt 2,2 procent. Därefter har hyreshöjningen varit lägre. 2019 års höjning på 1,9 procent är på en högre nivå än de senaste sex åren, enligt ny statistik från SCB.

– Om de tidigare årens låga höjningar skulle kvarstå kommer vi inte kunna förvalta fastigheterna på ett långsiktigt hållbart sätt. Vi vill kunna upprätthålla bra bostäder för även kommande generationers hyresgäster. Därför välkomnar vi det trendbrott som årets hyresförhandlingar lett fram till, säger Susanna Höglund.

Bakgrunden är den samhällsekonomiska utvecklingen och de stigande förvaltningskostnaderna.

Behöver täcka kostnader

Susanna Höglund har även kommenterat hyresutvecklingen i en nyhetsartikel i Dagens Nyheter.

– Vi behöver ha en viss täckning för våra kostnader i förvaltningen, och det har inte vi haft på ett antal år, säger hon till Dagens Nyheter.

Hon konstaterar där att kostnaderna för värme, el och vatten har ökat i en annan takt än hyrorna.

– Vi behöver kunna upprätthålla en bra kvalitet framåt – annars ser vi en risk att hyreshus kan komma att förfalla, poängterar hon.

7 147 kronor för en trea

En lägenhet på tre rum och kök kostar nu i snitt 7 147 kronor i månaden.

SCB:s statistik om hyresnivåer och hyresförändringar bygger på ett statistiskt urval på cirka 15 600 lägenheter i flerbostadshus och småhus i hela landet.

Hyrorna  i statistiken inkluderar uppvärmning, men inte hushållsel och hyra för bilplatser.