Bostadsföretagen har förutsättningar att ha en stabil ekonomi när hyrorna utvecklas i en takt som följer kostnadsutvecklingen. Under den senaste tio-årsperioden har följsamheten brutits. De senaste fem åren har hyresutvecklingen mattats av i förhållande till faktorprisindex för flerbostadshus och i viss mån också till den allmänna prisutvecklingen. Bostadsbolagens kostnader ökar nu i snabb takt och om inte hyrorna höjs i samma takt kommer det leda till både sämre underhåll och mindre service till hyresgästerna.

– Det är oroväckande om denna utveckling fortsätter, eftersom hyran är våra medlemmars enda inkomstkälla. Om hyran inte justeras i takt med kostnadsutvecklingen kan det resultera i både minskad service och bristande underhåll. Det drabbar både de som bor där idag och framtida hyresgäster, säger Håkan Larsson, chefsekonom på Sveriges Allmännytta.

Stigande kostnader måste avspeglas i hyresutvecklingen

Under 2021 har läget försämrats ytterligare. Elpriserna ökar i snabb takt, vilket påverkar alla hushåll oavsett boendeform. I södra Sverige ligger priserna på högre nivåer än toppåret 2010. Den allmänna prisutvecklingen i Sverige ligger på 2,8 procent. Faktorprisindex, som mäter kostnadsförändringar i bostadsbyggandet, ligger på den högsta nivån sedan just innan 90-talskrisen.

– Om inte hyresjusteringar tar hänsyn till värmekostnader och underhållskostnader, går det till slut ut över fastighetsförvaltningen. Därför är det viktigt att bostadsmarknadens parter tar hänsyn till kostnadsutvecklingen och de lokala förutsättningarna när hyrorna förhandlas. Det behövs för att våra medlemmar ska kunna underhålla sina fastigheter, för att hyresgästerna ska få den service som de förväntar sig och för att hyresrätten fortsatt ska vara en attraktiv boendeform, säger Håkan Larsson.