För att öka tryggheten i Bellevuegården genomför MKB en satsning där kvinnor som bor i området får ansvaret för skötseln av trapphus, tvättstugor och gårdar. Kvinnorna är anställda av MKB på heltid under ett års tid. Målet är att kvinnorna efter tiden hos MKB ska kunna få motsvarande arbete hos andra arbetsgivare.

Arbetet i fastigheterna varvas med undervisning i svenska.

– Det här är en satsning med många vinnare. Kvinnornas arbete är viktigt för hela området, säger Anna Lilja, fastighetschef hos MKB Fastighets AB.

Främst handlar det om att alla som bor i Bellevuegården ska uppleva en ökad trygghet och trivsel.

– Samtidigt ser vi detta som en satsning på jämställdhet. Vi vill ge kvinnor möjlighet att bli förebilder för sina barn och för andra kvinnor i området. Dessutom blir det samhällsekonomiska vinster när kvinnorna går från arbetslöshet till arbete, säger Anna Lilja.

Förebild från Botkyrka

Förebild är initiativet ”Qvinna i Botkyrka”, en arbetsmarknadsinsats och jämställdhetssatsning som sedan ett par år drivs av kommunägda Botkyrkabyggen och som nyligen nominerades till Svenska Jämställdhetspriset.

Om MKB:s satsning i Bellevuegården faller väl ut är planen att utöka satsningen till andra MKB-områden och även att söka samarbete med andra fastighetsägare.

Pilotprojekt

Insatsen är ett pilotprojekt inom en planerad, omfattande satsning på trygghet och sociala investeringar om 100 miljoner kronor. Satsningen är ett resultat av den reavinst som MKB gjorde genom försäljningen av fastigheter till Rosengårds Fastighets AB.

Rekryteringen av de fem kvinnorna har gjorts efter intervjuer och i samarbete med Arbetsförmedlingen.