Genom den gemensamma stiftelsen vill MKB Fastighets AB och Fastighets AB Trianon etablera ett samarbete i bostadsområden där bolagen är verksamma.

Totalt kommer 42 miljoner kronor att satsas i stiftelsen: hälften från MKB och hälften från Trianon och dess huvudägarbolag (Briban Invest, Olof Andersson Förvaltnings AB, Cedelma och Grenspecialisten).

Pengarna från MKB är en del i den satsning på 100 miljoner kronor på trygghetsskapande och sociala insatser som bolaget beslutade om efter försäljningen av lägenheter till Rosengård Fastighets AB i samband med stadsutvecklingsprojektet Culture Casbah.

Barn och ungdomar i fokus

Den nya stiftelsen ska fokusera på barns och ungdomars uppväxtvillkor och framtidsmöjligheter, i första hand genom stöd till civilsamhälle och idéburna organisationer.

– Stiftelsen är ett uttryck för vårt gemensamma engagemang i Malmö. Det finns flera bostadsområden, till exempel Rosengård och Lindängen, där vi båda gjort stora investeringar i fastigheter och där vi ser ett behov av långsiktiga satsningar riktade mot barn och unga. Det ligger i båda bolagens intresse att stärka våra kunders trygghet och framtidsmöjligheter, säger Marie Thelander Dellhag, vd för MKB.

Vill få med fler värdar

Trianons vd, Olof Andersson, framhåller att företaget tror på Malmö och vill bidra till staden.

– Var och en kan göra skillnad, men om vi gör det tillsammans uppnår vi betydligt bättre resultat. Vår plan är att vi ska få med oss andra fastighetsägare som också vill jobba för ett bättre Malmö. I stiftelsen får vi möjlighet att göra satsningar som inte ryms i den vanliga verksamheten.

För att bilda stiftelsen – och för att göra värdeöverföringen på 21 miljoner kronor – krävs för MKBs del ett godkännande från Malmö stads kommunfullmäktige och även från MKBs bolagsstämma.