Syftet med nätverket är att inspirera och dela erfarenhet med personer i liknande roller och andra medlemsföretag.

Inom nätverket finns en Facebookgrupp för enkelt utbyte, frågor och diskussioner. Det erbjuds även kurser och kunskapsdagar, och en gång per år hålls Sveriges Allmännyttas Kommunikationsdagar. Det är en tvådagarskonferens som arrangeras tillsammans med ett värdföretag och hålls på olika orter varje år. Efteråt skickas dokumentation ut.

Kontakt
placeholder+image
Viktoria Raft
Chef kommunikation
Viktoria ansvarar för Sveriges Allmännyttas medlemskommunikation samt den externa och interna kommunikationen.