Syftet med nätverket är att inspirera och dela erfarenhet med personer i liknande roller och andra medlemsföretag.

Inom nätverket finns en Facebookgrupp för enkelt utbyte, frågor och diskussioner. Det erbjuds även utbildningar och kunskapsdagar för målgruppen, och en gång per år hålls Sveriges Allmännyttas Kommunikationsdagar. Det är en tvådagarskonferens som arrangeras tillsammans med ett värdföretag och på olika orter varje år. Efteråt skickas dokumentation ut.

Kontakt
placeholder+image
Viktoria Raft
Tf Chef kommunikation