Sveriges Allmännyttas miljönätverk är ett forum för erfarenhetsutbyte.  Just nu har vi igång ett digitalt miljönätverk i Teams. Där kan du chatta med kollegor i aktuella frågor.

Vid behov anordnar vi även träffar med olika teman.

Är du intresserad av att vara med i digitala miljönätverket eller i miljönätverksträffar, kontakta Patrizia Finessi.

Kontakt
placeholder+image
Patrizia Finessi
Expert miljö, Fastighet & Hållbarhet
Patrizia Finessi arbetar brett med miljöfrågor som avfall, resurshushållning, inomhusmiljö och farliga ämnen samt utomhusmiljö, klimatanpassning och ekosystemtjänster.  
Kontakt
placeholder+image
Magnus Ulaner
Expert Klimat- och hållbarhet, Fastighet & Hållbarhet
Magnus Ulaner är expert på Klimat- och hållbarhetsfrågor.