Sveriges Allmännyttas miljönätverk är ett forum för erfarenhetsutbyte. Utöver deltagarnas egna frågeställningar brukar det vara ett tema i något aktuellt ämne. Nätverket träffas en gång per år.

Det finns även ett separat nätverk för utemiljö.

Kontakt
placeholder+image
Patrizia Finessi
Expert miljö, Fastighet & Hållbarhet
Patrizia Finessi är expert på miljöfrågor.