Syftet med nätverket är att förenkla möjligheterna att utbyta praktiska erfarenheter och kunskap mellan medarbetare med praktiska arbetsuppgifter från olika företag. Digitala träffar arrangeras fyra gånger per år i en-timmes format och under träffarna diskuteras utvalda teman, men framförallt är det deltagarnas frågor, funderingar och erfarenheter som står i centrum för nätverkandet. Deltagarna sätter agendan med exempel från den egna verksamheten och praktiska problem som ska avhandlas på träffarna. Vi delar praktiska tips och trix i ett gemensamt forum.

Varmt välkommen att anmäla dig till nästa träff för dig som arbetar med praktisk fastighetsförvaltning inom bostadsbranschen.

 

Nästa träff är torsdag 5 september 09.00. Teamslänk får du när du anmäler dig till bengt.lind@sverigesallmannytta.se

Kontakt
placeholder+image
Bengt Lind
Expert Fastighetsförvaltning
Bengt arbetar som expert inom fastighetsförvaltning på Sveriges Allmännytta.