Syftet med nätverket är att utbyta erfarenheter och lära av varandra. Nätverket är sprunget ur en referensgrupp för en städhandbok, och en kunskapsdag.

Nätverket har tio deltagare, som har städ i egen regi, och vi ses en gång per år.

Kontakt
placeholder+image
Patrizia Finessi
Expert miljö, Fastighet & Hållbarhet
Patrizia Finessi är expert på miljöfrågor.