Syftet med nätverket är att utbyta erfarenheter och lära av varandra. Nätverket är sprunget ur en referensgrupp för en städhandbok, och en kunskapsdag.

Nätverket träffas fysiskt en gång per. Nästa träff är i Jönköping i samband med städmässan hösten 2023.

Kontakt
placeholder+image
Bengt Lind
Expert Fastighetsförvaltning
Bengt arbetar som expert inom fastighetsförvaltning på Sveriges Allmännytta.