Kanske är du områdesutvecklare, projektledare, hållbarhetsstrateg, bosocial utvecklare eller boinflytandekoordinator. Du kan också ha en annan roll och vara mycket intresserad av stadsdelsutvecklingsfrågor.

På nätverksträffar kommer vi att göra studiebesök hos ett allmännyttigt bostadsföretag och du får träffa andra som arbetar med liknande frågor så att ni får dela erfarenheter med varandra.

Kontakt
placeholder+image
Lena Liljendahl
Expert boendefrågor, Fastighet & Hållbarhet
Lena Liljendahl är expert på boendefrågor.