Syftet med nätverket är framförallt att skapa kontakter, använda varandras erfarenheter, dela utmaningar och ge input till hur Sveriges Allmännytta kan driva frågor som är viktiga inom området. Som lobbying, kunskapsdagar, gemensamma projekt eller utveckling, eller utbildningar.

Nationella träffar sker en till två gånger per år.

Kontakt
placeholder+image
Jeanette Rådström
Webbstrateg
Jeanette Rådström arbetar som webbstrateg och ansvarar bland annat för externwebb och intranät.