Syftet med nätverket är framförallt att skapa kontakter, använda varandras erfarenheter, dela utmaningar och ge input till hur Sveriges Allmännytta kan driva frågor som är viktiga inom området. Som lobbying, kunskapsdagar, gemensamma projekt eller utveckling, eller utbildningar.

Nationella träffar sker en till två gånger per år.

Kontakt
placeholder+image
Anna-Carin Carnebro
Webbansvarig, Kommunikation
Anna-Carin Carnebro är ansvarig för digitala kanaler som webben och nyhetsbrev, nätverket för webbansvariga och innehållet på Sveriges Allmännyttas Kommunikationsdagar.