Syftet med nätverket är framförallt att skapa kontakter, använda varandras erfarenheter och ge ny kunskap inom frågor som är viktiga på området. Det kan vara nätverksträffar, utbildningar, inspirationsföreläsningar med mera.

Vi ses IRL eller digitalt ca en gång per år och däremellan har vi en Facebookgrupp där vi samlas och kan ställa frågor och föra dialog.

Är du intresserad av att vara med? Kontakta Jeanette!

Kontakt
placeholder+image
Jeanette Rådström
Webbstrateg, Kommunikation
Jeanette Rådström arbetar som webbstrateg och ansvarar bland annat för externwebb och intranät.