Rådet består av 11 vdar från allmännyttiga bostadsföretag i olika delar av landet. Deras uppdrag är att utifrån ett allmännyttigt perspektiv ge förslag på hur hyressättningen kan utvecklas och de kollektiva förhandlingarna förbättras. Det gäller både de årliga hyresförhandlingarna och hyressättning i samband med till exempel nyproduktion och renovering.

Medlemmar

Namn Företag Roll
Lena Molund-Tunborg Poseidon
Chris Österlund Botkyrkabyggen
Stefan Sandberg Svenska Bostäder
Henrik Loveby Göingehem
Magnus Pekkari Pajalabostäder
Jonas Hansson Helsingborgshem
Thorbjörn Hammerth Vätterhem
Maria Sandström Pitebo
Helen Olausson Årebostäder
Susanna Karlevill Kopparstaden
Per Stephani Kalmarhem

 

Kontakt
placeholder+image
Håkan Larsson
Chef Ekonomi & Juridik
Håkan är chefsekonom på Sveriges Allmännytta.