Årsstämman i Sustainable Innovations ägarförening Effekt hölls digitalt den 9 juni 2021. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Andres Muld, Thomas Sundén Sustainable Innovation, Chris Österlund Botkyrkabyggen, Johan Almesjö HBV, Björn Gustafsson Göteborg Energi och Magnus Berg Vattenfall. Stämman utsåg även Anders Nordstrand, VD på Sveriges Allmännytta till ny styrelseledamot.

Sustainable Innovation har det senaste året tagit viktiga steg framåt genom strategiska och långsiktiga samarbeten för att utveckla och demonstrera det hållbara samhället och hållbara lösningar i praktiken.

Anders Nordstrand har varit vd för Sveriges Allmännytta sedan 2016. Dessförinnan har han bland annat varit vd för Bostadsbolagen Mimer och Micasa samt vd för Stockholm Visitors Board. Anders Nordstrand kommenterar sitt nya styrelseuppdrag:

– Hållbarhetsfrågor är mycket viktiga för Sveriges Allmännytta och står därför i fokus i mycket av vårt arbete, inte minst genom våra medlemmars engagemang i Klimatinitiativet och Digitaliseringsinitiativet. Jag ser fram emot att bidra till Sustainable Innovations arbete med hållbara samhällsförändringar.

Thomas Sundén, VD på Sustainable Innovation, säger:

– Vi är väldigt glada att Anders Nordstrand tackat ja till att ingå i vår styrelse. Anders för med sig en gedigen erfarenhet från bostadsbranschen, djup kunskap kring allmännyttans särskilda uppdrag och nätverk in mot Sveriges Allmännyttas medlemsbolag till styrelsearbete. Sammantaget mycket viktiga komponenter för Sustainable Innovations strävan att snabbare och säkrare ta hållbara innovationer till marknad inom hållbart samhällsbyggande.