Många beställare känner nog igen sig i att tilläggsisoleringar sällan ökar byggnadens energiprestanda så bra som det var beräknat, konstaterar Thomas Sundén, vd för Sustainable innovation.

Han projektleder en förstudie inför den planerade innovationsupphandlingen, som ska bidra till lägre byggkostnader och ökad energieffektivisering i renoveringar av klimatskal, som exempelvis fasader.

Vidareutveckling av teknikupphandling

Tanken är att vidareutveckla affärsmodellen i en teknikupphandling av ytterväggar med förbättrad energiprestanda som har genomförts av Sveriges Allmännytta, inköpsorganisationen HBV, Telge Bostäder, Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm och Sustainable Innovation.

I den modellen ökas kraven på totalentreprenörerna, och därtill får systemleverantörer och fasadentreprenörer ett större ansvar för att uppnå utlovade ökningar av energiprestandan (se även länk nedan).

Finansiering av Bebo

Den nya förstudien finansieras av Bebo (Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus), och inom kort anordnas en digital workshop med följande frågor på agendan:

  • Utmaningen kring energirenovering av fasader
  • Introduktion till den nuvarande förstudien och kommande innovationsupphandlingen kring energirenovering av fasader
  • Introduktion till standardiserad beräkning av byggnaders effektsignatur
  • Metoder för att verifiera uppnådd ökad energiprestanda
  • Diskussion kring erfarenheter av energirenoveringar
  • Diskussion kring piloter och formande av beställargrupp

Deltagarna uppmanas att ta med dokumentation på genomförda projekt (som helst innefattar så lite andra åtgärder som möjligt för att underlätta) och planerade upphandlingar för de två närmaste åren. I utbyte utlovas stöd med analys och kravställning.

Workshopen är kostnadsfri och hålls digitalt den 25 oktober kl 10.30–12.00, och anmälan görs här.