– Vi hoppas att ramavtalet med Aktivbo i ryggen ska få fler av våra medlemsföretag att ta stora kliv mot nöjdare kunder. Det ligger helt i linje med vår satsning på ett allt mer fokuserat grepp om förvaltningsfrågan, säger Jonas Högset, chef för SABOs fastighets- och boendeenhet.

De frågor som ställs i enkäterna gäller exempelvis trivseln i den egna lägenheten, tryggheten i bostadsområdet och bostadsbolagets servicenivå. Hyresgästerna får också möjlighet att lämna in synpunkter och önskemål genom att skriva egna kommentarer.

Syftet med enkäterna är att mäta hur nöjda hyresgästerna är och därmed få in bra underlag för förbättringar i förvaltningen. Tanken är att hyresgästerna ska bli allt nöjdare – vilket i sin tur leder till färre klagomål, färre omflyttningar och ett starkare varumärke för bostadsbolaget.

– En nöjd hyresgäst kostar mindre än en missnöjd, konstaterar Jon Svensson, vd för Aktivbo.

Jon Svensson understryker att enkätsvaren fångar upp vad som är viktigast för hyresgästerna. Därigenom får bostadsbolagen veta vilka åtgärder som betyder mest för de boende – och vilka insatser som inte blir lika uppskattade. Han framhåller också att möjligheterna till branschjämförelser ökar ju fler bostadsbolag som utnyttjar avtalet.

– Den omfattande och rikstäckande benchmark mot andra bolag som vi erbjuder kommer nu bli ännu starkare. Förutom att skapa drivkraft och engagemang innebär jämförelserna ett stort stöd i analys- och förbättringsarbetet, säger han.

Om ramavtalet
Det nya avtalet är tecknat med Aktivbo, ett företag som arbetat med hyresgästenkäter i närmare 30 år. Numera gör företaget enkätundersökningar åt över 350 allmännyttiga och privata bostads- och fastighetsföretag i Sverige, Tyskland och Österrike.
Genom ramavtalet får SABOs medlemmar lägre pris på de tjänstepaket som upphandlats ur Aktivbos utbud. Rabatten är 15–25 procent beroende på vilka tjänster som beställs, och även medlemsföretag som är befintliga kunder till Aktivbo kan göra avrop från upphandlingen.
De slutliga priserna beror på hur många hyresgäster som får enkäterna, hur de distribueras, önskemål om avsteg från standardformulären med mera.
Det går också att beställa olika tillval, som resultatpresentationer, analyser, handlingsplansarbete och skräddarsydda jämförelser med andra fastighetsägare.