SABO byter namn och heter nu Sveriges Allmännytta. Detta för att bli tydligare och för att kunna nå ut i samhällsdebatten med ett starkt, kärnfullt och positivt laddat namn  inte bara en förkortning. Det historiska beslutet fattades i dag 24 april på SABOs kongress i Örebro.

– Det här är ett steg på vägen mot den positionsförflyttning som allmännyttan behöver. Allmännyttan har aldrig varit viktigare än nu och tillsammans visar vi att vi är en viktig del av samhällsbygget. Det nya namnet förtydligar det, säger Åsa Johansson, styrelseordförande Sveriges Allmännytta.

Nu heter vi vad är – Sveriges Allmännytta!

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO bildades 1950 i Göteborg – med både ett långt och beskrivande namn och en förkortning. Men det långa fullständiga namnet är just väldigt långt och det blev snabbt förkortningen SABO som blev gällande i både tal och skrift.

Enligt en undersökning har beslutsfattare och opinionsbildare vaga begrepp om nyttan med allmännyttan. De som ändå känner till SABO har uppfattat organisationen som saklig och trovärdig men lite konturlös och inte agendasättande.

Samtidigt är det just nu ett formativt läge i samhällsdebatten: många viktiga frågor som påverkar bostadsmarknaden ligger i stöpsleven – eller borde göra det. Därför finns det nu ett stort behov av att sprida kunskap om nyttan med allmännyttan och om de frågor som är viktiga för allmännyttan.

För att kunna inta en stark position med inflytande på samhällsarenan behöver vi ha ett tydligt och kärnfullt namn som omedelbart beskriver vilka vi är och vad vi står för.

Den som inte känner till SABO kan knappast lista ut detta från själva namnet. Men namnet Sveriges Allmännytta säger precis vad vi är:Vi är vad vi heter och vi heter vad vi är. Vi samlar Sveriges allmännyttiga bostadsföretag. Vi är Sveriges Allmännytta.

För kontakt och information:
Josefin Morge, pressansvarig Sveriges Allmännytta, e-post: josefin.morge@sabo.se telefon: 08-406 55 25
Åsa Johansson, styrelseordförande Sveriges Allmännytta, telefon: 070-880 71 53