Texten uppdaterad 6 maj 2020

Från år 2021 skulle producenterna av förpackningar och returpapper vara organiserade i tillståndspliktigt insamlingssystem (TIS) och ansvara för kostnadsfri hämtning vid 60 procent av landets bostadsfastigheter och år 2025 vid samtliga bostadsfastigheter.

Regeringen har nu dock meddelat att producentansvaret för returpapper ska upphöra. Ansvaret för insamling och kostnader ska istället läggas på avfallstaxan och därmed på hyran. Skälet uppges vara journalistikens ansträngda ekonomiska villkor, som till följd av coronakrisen försämrats ytterligare.

Förslaget gäller även reklam

Sveriges Allmännytta menar att det nya förslaget träffar fel och framhåller att det kommer att gynna pappersmassaindustrin och inte förbättra journalistikens villkor.

Därtill påpekar Sveriges Allmännytta att en hel del av det papper som sätts på marknaden utgörs av andra trycksaker och inte förefaller ha tagits med i beräkningen. Producenter av reklamblad, som inte är journalistiskt material, kommer därmed enligt förslaget att undgå ansvaret för sina produkter.

– Berörda aktörer, som till exempel fastighetsägarrepresentanter, har inte fått möjlighet att komma med synpunkter innan beslut fattats. Om förslaget genomförs kommer det att saknas anledning för producenterna att ta miljöansvar när returpapper blir ett avfall, säger Patrizia Finessi, miljöexpert på Sveriges Allmännytta.

Träff med miljödepartementet

Med anledning av regeringens förslag har Sveriges Allmännyttas vd Anders Nordstrand skrivit ett riktat brev till miljö- och klimatminister Isabella Lövin. Tillsammans med organisationerna Avfall Sverige, Bostadsrätterna, Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen och Riksbyggen har Sveriges Allmännytta även skrivit en debattartikel i frågan.

Miljödepartementet och kulturdepartementet bjöd nyligen in Sveriges Allmännytta och en rad andra bostadsorganisationer och även Sveriges kommuner och regioner (SKR) för att presentera regeringens nya inriktningsbeslut om producentansvaret för returpapper.

Syftet var att få in synpunkter på längden på den övergångstid som kommunerna kan behöva för att ta över insamlingsansvaret och vilken servicenivå som i så fall är rimlig – inte att diskutera alternativa lösningar, berättar Patrizia Finessi, som var med på mötet.

– Regeringen har fattat det här inriktningsbeslutet utan att samtala med berörda aktörer och utan att ha gjort en konsekvensanalys. Nu har vi fått tio dagar på oss att inkomma med konsekvenser för bostadsföretagen och beräkna kostnaderna för oss när producentansvaret överförs till kommunal insamling. Beredningen är under all kritik och det är omöjligt på så kort tid komma in med ett tillräckligt underlag, säger Patrizia Finessi.