Den gamla graven är en så kallad hällkista – med stående stenar och ett tak – och ligger vid en fotbollsplan på Siriusgatan i Bergsjön. Nu har den fått belysning och blivit mer besöksvänlig.

– Den arkeologiska lite bortglömda platsen i bostadsområdet har fått ny gestaltning tack vare ett stort samarbetsprojekt, med interaktiv skyltning, en scen, uteklassrum och utställning. Till glädje för dem som bor här och många andra, säger Annika Berntsson, boendeutvecklare på Familjebostäder.

Samarbetsparterna för omvandlingen är – vid sidan av Familjebostäder – Göteborgs universitet och park- och naturförvaltningen i Göteborgs stad.

Forskningsprojekt med barnperspektiv

Graven har också varit utgångspunkt för ett forskningsstudie som genomförts av ett EU-projekt kopplat till Centrum för kritiska kulturarvsstudier på institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet.

– Forskningsfrågan i projektet har varit hur vi kan använda kulturarv för att skapa bättre utomhusmiljöer. Barnens perspektiv har varit i fokus och jag har samarbetat med den närbelägna skolan, säger projektledaren och arkeologen Anita Synnestvedt vid Göteborgs universitet.

Invigningen av den nygamla hällkistan sker på fredagen. Då tågar 150 skolbarn spelandes på kazooer (nutida röststyrda musikinstrument). Stadsdelsdirektören Gitte Caous klipper band, berättaren och utbildaren Ulf Ärnström finns på plats och tjejkollektivet Gangshebang avslutar med hiphop-underhållning.