Boendet står för nära 40 procent av energianvändningen i Sverige och ger upphov stora utsläpp av växthusgaser. Den nya testbädden i bostadsområdet Solberga, strax söder om Stockholm, är en form av forsknings- och demonstrationsanläggning – mitt i bostadsområdet. Där ska företag, akademi och olika organisationer kunna samverka med de boende för att tillsammans hitta lösningar på de utmaningar som finns inom bostadssektorn.

Med projektet vill man visa hur bostadsområden kan bli mer resurseffektiva och hållbara. Fokus ligger på att ta fram nya innovativa lösningar, i första hand för hantering av dagvatten och avfall.

Undvika översvämningar

– En viktig fråga handlar om hur man kan hantera dagvatten för att undvika översvämningar. Där kommer vi titta på olika lösningar för att fördröja och samla in regnvatten från stuprör och tak, säger Åsa Stenmark, kommunikationschef på Stockholmshem.

Genom att ta tillvara regnvattnet i stället för att leda ner det i dagvattensystemet minskar belastningen på dagvattenledningarna samtidigt som fastigheterna skyddas. Vattnet kan i stället användas för att till exempel odla grönsaker lokalt.

En av idéerna som testas är så kallad hydroponik, en teknik som innebär att växter och grönsaker odlas i vatten utan jord.

Avfall utan lukt

En annan teknik som ska testas i Solberga är ett system för luktfri avfallshantering.

– Källsortering och återvinning av avfall blir mycket enklare om sopstationer inte sprider lukt och kan placeras där de passar bäst utrymmesmässigt.

Projektet kallas Gröna Solberga och drivs av Stockholmshem i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet. Det finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Johan Strandberg, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet, poängterar att det finns många frågor rörande boende och människors beteenden som är intressanta för miljöforskningen och där det finns stora möjligheter att göra klimatsmarta förbättringar, till exempel inom områdena värme, ventilation, avfall och avlopp.

–  I Gröna Solberga får företagen möjlighet att testa sina lösningar i en miljö där familjer, pensionärer, unga, alltså vanliga människor bor. Det är ett viktigt steg för att få fart på lösningar som fungerar i praktiken, säger han.

I Solberga finns en utställningslokal där alla projekt visas.