Träffa oss i Visby!

I år finns Sveriges Allmännytta i Almedalen med ett urval av experter och förtroendevalda som deltar i olika möten och samtal. Dessutom arrangerar vi två  seminarier som fokuserar på byggande samt det finansiella läget inom allmännyttan.

Nedan hittar du samtliga arrangemang Sveriges Allmännytta deltar i, uppdelat dag för dag samt vem som deltar.

Är du intresserad av att komma i kontakt med någon av de på plats? Kontakta Hanna Larsson.

Sveriges Allmännyttas seminarier:

Onsdag 26 juni kl 12.00–13.00
Från byggstopp till byggstart – är regionala testbäddar lösningen?

Arrangör: Sveriges Allmännytta
Plats: Klockgränd 4, ”Arenan Stadsutvecklingsdagarna”

Livesändning av eventet
Se sändningen här: https://vimeo.com/event/4387693

Läs mer om programpunkten i almedalsprogrammet.

placeholder+image
Onsdag 26 juni kl 15.30
Det finansiella läget inom allmännyttan: Vilka pengar finns för nyproduktion, underhåll och hållbarhet? 

Arrangör: Sveriges Allmännytta och Kommuninvest

Läs mer om programpunkten i almedalsprogrammet.

placeholder+image

Sveriges Allmännyttas samtliga deltaganden:

Tisdag 25 juni

14:00 Norra Sverige måste komma igång med bostadsbyggandet
Petra Hallberg, chef ekonomi och juridik på Sveriges Allmännytta
Arr: bl a Region Västernorrland, N6-nätverket
https://almedalsveckan.info/program/70777

14.45 Hyressättning av bostäder – mellan hopp och förtvivlan
Jörgen Mark Nielsen, samhällspolitisk chef på Sveriges Allmännytta
Arr: Fastighetsvärlden
https://almedalsveckan.info/program/70596

17:00 Riva, renovera eller ingenting i utsatta områden– vad fungerar?
Elisabeth Norman, vice styrelseordförande på Sveriges Allmännytta
Arr: Bostadspolitik.se m fl
https://almedalsveckan.info/program/70072

Onsdag 26 juni

10:00 Vilken finanspolitik behöver svenskt bostadsbyggande?
Johan Löfstrand, styrelseordförande på Sveriges Allmännytta
Arr: Handelskamrarna i södra Sverige
https://almedalsveckan.info/program/70602

10:00 Hur blir nästa års hyresförhandlingar?
Anders Nordstrand, vd på Sveriges Allmännytta
Arr: Hyregästföreningen
https://almedalsveckan.info/program/71773

12:00 Från byggstopp till byggstart – är regionala testbäddar lösningen?
Anders Nordstrand, vd på Sveriges Allmännytta
Arr: Sveriges Allmännytta
https://almedalsveckan.info/program/71907

14.00 Hur står det till med befolkningsökning och bostadsbehov?
Petra Hallberg, chef ekonomi och juridik på Sveriges Allmännytta
Arr: Business arena
https://almedalsveckan.info/program/71496

15:15 Är en gemensam nordisk byggmarknad möjlig?
Johan Löfstrand, styrelseordförande på Sveriges Allmännytta
Arr: Träbyggnadskansliet m fl
https://almedalsveckan.info/program/70973

15.30 Det finansiella läget inom allmännyttan: Vilka pengar finns för nyproduktion, underhåll och hållbarhet?
Anders Nordstrand och Petra Hallberg
Arr: Kommuninvest och Sveriges Allmännytta

16:00 Folket stöttar klimatomställningen – så varför backar vi när vi vill framåt?
Carl Ståhle, expert digitalisering och digital fastighetsutveckling på Sveriges Allmännytta
Arr: Klimatkommunerna
https://almedalsveckan.info/program/70292

Torsdag 27 juni

13:00 Hur säkerställer vi möjligheterna med Möjligheternas byggregler?
Sofia Hansdotter
Arr: Svensk Byggtjänst
https://almedalsveckan.info/program/71278

13:15 Har vi råd med en social bostadspolitik? Har vi råd att vara utan?
Johan Löfstrand
Arr: Bostadspolitik.se m fl
https://almedalsveckan.info/program/70103

14:00 Bostadsbyggandet i kris – lokal påverkan på tillväxt och jobb
Sofia Hansdotter
Arr: Gotlandshem
https://almedalsveckan.info/program/71290