Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO bildades 1950 i Göteborg – med både ett långt och beskrivande namn och en förkortning. Men det långa fullständiga namnet är just väldigt långt och förkortningen SABO blev snabbt gällande i tal och skrift.

Enligt en undersökning har beslutsfattare och opinionsbildare vaga begrepp om nyttan med allmännyttan. De som ändå känner till SABO har uppfattat organisationen som saklig och trovärdig men lite konturlös och inte agendasättande.

Samtidigt är det just nu ett formativt läge i samhällsdebatten: många viktiga frågor som påverkar bostadsmarknaden ligger i stöpsleven – eller borde göra det. Därför finns det nu ett stort behov av att sprida kunskap om nyttan med allmännyttan och om de frågor som är viktiga för allmännyttan.

Tydligt namn behövs

För att kunna inta en stark position med inflytande på samhällsarenan behöver vi ha ett tydligt och kärnfullt namn som omedelbart beskriver vilka vi är och vad vi står för.

Den som inte känner till SABO kan knappast lista ut detta från själva namnet. Men namnet Sveriges Allmännytta säger precis vad vi är:

Vi är vad vi heter och vi heter vad vi är. Vi samlar Sveriges allmännyttiga bostadsföretag. Vi är Sveriges Allmännytta.

Beslutet om namnbytet har fattats av SABOs kongress i Örebro.

Ny logga

Som en följd av namnbytet ska även logotypen ändras. Arbetet med den nya loggan pågår nu och ska presenteras för styrelsen i juni. Den nya logotypen lanseras i Almedalen den 3 juli – tillsammans med själva namnbytet.

Mer om de främsta motiven till namnbytet:

1. Vi kan synas bättre och ta plats i samhällsdebatten

Det råder hård konkurrens på åsiktsarenan. Det räcker inte att ha åsikter och förslag, vi måste också skapa intresse för våra förslag för att kunna påverka beslut som gör det lättare för medlemsföretagen att skapa nytta. Namnbytet blir startskottet i arbetet att bli en ännu starkare röst för allmännyttan.

2. Vi tar fasta på begreppet allmännytta

Varumärkesmätningar visar att allmänheten har en positiv attityd till begreppet allmännytta. Det är också ett begrepp som allmänheten kopplar till bostäder och fastigheter. Det tar vi rygg på. Ett tydligare namn ökar vår legitimitet och ger oss en distinkt identitet.

3. Vi företräder den allmännyttiga idén

Vi samlar över 300 allmännyttiga bostadsföretag med mer än 800 000 bostäder över hela Sverige. Allmännyttan behöver en företrädare som representerar begreppet. Särskilt i en tid då många aktörer tar sig rätten att både tala om och definiera allmännyttan. Men vi är originalet och den naturliga företrädaren för den allmännyttiga idén och det framgår nu tydligt i vårt namn. Vi talar klart och enkelt om vad vi är och står upp för den allmännyttiga idén: att erbjuda bostäder för alla.

4. Vi är mer än en förkortning

SABO står för Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, men det är det ingen som säger. En förkortning som SABO är intetsägande. Den säger inget om vad SABO är och står för. Vi vill vara ett namn och inte en förkortning. När vi nu ännu skarpare vill lyfta fram allmännyttans roll som stark samhällsbyggare är det naturligt att organisationens namn också speglar detta.